'Lenen stimuleert economische groei'

08-11-2004
Door: OneWorld Redactie

Gerard van EmpelVerschilt het Chinese bankwezen erg van het Nederlandse?

'Niet zo heel erg veel. In principe kennen ze daar vergelijkbare diensten zoals sparen, lopende rekeningen, verzekeringen en leningen. Uiteraard wel aangepast aan de markt. Steeds meer Chinezen hebben een bankrekening. Het zijn erg spaarzame mensen. Dat is een positief gegeven. De bank waarmee wij gaan samenwerken heeft ongeveer 1,6 miljard dollar aan spaargelden. Dat is een veelbelovend bedrag.'

Wat voor steun gaan jullie precies verlenen?

'De bank die wij assisteren heet de Rural Credit Cooperatives Union en komt uit de provincie Zhejiang. Dat gebied is met 45 miljoen inwoners een flink stuk groter dan Nederland. China kent sinds de jaren '50 kredietcoöperaties. In plattelandsgebieden zijn zij vaak de enige aanbieder van leningen. De boerenleenbanken uit Zhejiang hebben zich een tiental jaren geleden afgesplitst van de Agricultural Bank of China om zich zo beter te kunnen voorbereiden op de geleidelijke introductie van de vrije markt in China. Daar zijn de nodige aanpassingen voor nodig.'

'Een van die banken rond de provinciale hoofdstad Hangzhou gaan wij helpen bij het verbeteren van de financiële dienstverlening. Dat doen we door het geven van trainingen voor het personeel en het introduceren van nieuwe financiële producten. Ook adviseren wij bij het versterken van hun kredietrisico organisatie, automatisering, et cetera.' 

'Op termijn moet het provinciale hoofdkantoor van de Rural Credit Cooperatives zich als een soort Rabobank Nederland ontwikkelen. Wij assisteren ze daarbij door bijvoorbeeld adviezen te geven over de toekomstige structuur, hun verhouding met de lokale banken, ontwikkeling van IT-systemen en de opzet van het bestuur en management.'

Is dit voor de Rabobank een manier om een graantje mee te pikken van de razendsnelle groei van de Chinese economie?

'Dit is geen plotselinge instap in de Chinese markt. De Rabobank is al sinds de jaren tachtig actief in China. Je moet onze steun aan de coöperatieve banken in Zhejiang zien in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het valt nu ook nog niet te zeggen hoe die banken zich op termijn gaan ontwikkelen en wat dit kan betekenen voor de core business van de Rabobank. Het is ook niet zo dat Rabobank Development zich alleen richt op opkomende economieën. We werken ook met landen als Tanzania.'

'Als Rabo International Advisory Services (Rias) werken we al 15 jaar in meer dan 50 landen variërend van Albanië tot Egypte. Sinds kort hebben we dankzij de opzet van een participatiefonds van 25 miljoen euro door de Rabobank Nederland ook de mogelijkheid om aandeelhouder te worden van de banken die wij assisteren. Hiermee geven we de banken meer financiële zekerheid en tonen we een langdurige commitment.'

'Overigens moet onze afdeling niet worden verward met de Rabobank Foundation. Deze stichting ondersteunt vooral kleine initiatieven in ontwikkelingslanden. Wij zijn vooral geïnteresseerd in banken die al een eind op weg zijn en steun nodig hebben bij het verder professionaliseren van hun organisatie.'

Kunt u uitleggen waarom het voor ontwikkelingslanden belangrijk is om een goed banksysteem op poten te zetten?

'Als bank vervul je een belangrijke maatschappelijke rol in de samenleving. Als particulieren voor hun initiatieven geld kunnen lenen, stimuleer je ondernemersschap en daarmee de werkgelegenheid. Op dit gebied heeft de Rabobank in Nederland met name aan het eind van de 19e eeuw ook een belangrijke rol gespeeld. In veel arme landen bestaan wel bepaalde spaarsystemen, maar die geldstromen vloeien vaak naar de steden of worden in overheidsobligaties gestoken. Op lokaal niveau wordt er geen of weinig geld uitgeleend. Dit remt de economische ontwikkeling.'

Tegen wat voor problemen lopen jullie op?

'Over het algemeen kun je stellen dat banken in veel ontwikkelingslanden te weinig professioneel zijn ontwikkeld en nauwelijks schaalgrootte hebben. Een van de redenen waarom banken huiverig zijn om in die landen te stappen is dat de cultuur van terugbetalen anders is. Het is daardoor niet zeker of zij het uitgeleende geld weer terugkrijgen. Vaak is het juridisch systeem in die landen ook niet goed ontwikkeld en ontbreekt daardoor de garantie om het geleende geld alsnog via de rechter terug te krijgen.'

Onlangs heeft minister Van Ardenne samen met een aantal grote banken een platform opgericht voor de versterking van financiële diensten in ontwikkelingslanden. De contributie hiervoor is te hoog voor kleine banken als Oikocrediet en ASN die veel weten van microkredieten in arme landen. Is dat geen misser?

'Ik ben zelf niet betrokken bij het platform dus ik vind het moeilijk om daar een mening over te geven. Wat ik begrepen heb, is het platform vooral bedoeld voor de globale ondersteuning van de financiële sector in arme landen en het identificeren van projecten in deze landen die door de Nederlandse banken kunnen worden uitgevoerd. Het platform zelf gaat geen concrete projecten doen zoals wij nu in China.'

Reacties