Lenen bij IMF wordt niet duurder

08-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/doris

Köhler reageerde op kritiek van de zeven rijkste industrielanden, de G7, die vinden dat het IMF-beleid moet worden gestroomlijnd. De rijke landen vinden dat het fonds te makkelijk geld leent aan ontwikkelingslanden.

Zij willen dat het IMF de rente op leningen verhoogt, zodat ontwikkelingslanden worden ontmoedigd om al te veel leningen af te sluiten. Bovendien denkt de G7 dat een hogere rente meer geld oplevert, dat weer gebruikt kan worden voor schuldenverlichting voor de armste landen.

Köhler voelt op zich wel voor dat plan. Maar hij vindt het jammer dat de G7 dat plan niet bínnen het IMF zelf heeft voorgesteld. Dan had het plan wellicht meer steun gekregen. Nu voelden de ontwikkelingslanden zich wel erg ‘de les gelezen’.

Het voorstel van de G7 kreeg binnen het IMF-bestuur 50 procent van de stemmen en dat is onvoldoende. 70 Procent is nodig voor een beleidsverandering. Ontwikkelingslanden wezen het plan resoluut af. Volgens hen betekent het voorstel dat arme landen andere arme landen gaan helpen.

De kritiek van rijke landen op het IMF is de laatste tijd fors. Het fonds zou te makkelijk geld uitlenen, te weinig toezicht houden op hoe het geld wordt gebruikt en in gebreke zijn gebleven bij de bestrijding van financiële crises, zoals in Azië.

De 57-jarige Köhler, eerder werkzaam op het Duitse ministerie van Financiën, is het wel met die kritiek eens. Hij vindt dat het beleid zo moet worden veranderd dat ontwikkelingslanden niet ‘gewend raken aan IMF-leningen’.

De Duitser wil het beleid van de IMF nu toespitsen op twee belangrijke taken. Zijn instelling moet meer doen aan crisispreventie, zodat financiële crises voorkomen worden. Köhler denkt hierbij aan gerichter beleidsadvies aan landen. Verder moet het fonds in crisistijden leningen en hulpprogramma’s aan blijven bieden.

Köhler wil ook dat de overlapping tussen het beleidsterrein van het IMF en de Wereldbank wordt verminderd. Meer informatie over zijn beleidsplannen wil de IMF-directeur geven tijdens de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank in september in de Tsjechische hoofdstad Praag.

Reacties