Leedschaal

01-01-2005
Door: Tekst:


In Darfur, in het westen van Sudan, zijn inmiddels ruim 1,8 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het aanhoudende geweld. Aan het aantal te redden zielen kan het dus niet liggen. Nee, Szabo vindt dat een oorlog toch een heel ander soort ellende is dan een tsunami. Dat klopt natuurlijk. Maar hoe groot is het verschil in leed voor iemand die alles kwijt is? Iemand die geen huis en geen thuis meer heeft, die naasten is verloren, die moet wachten tot anderen op het idee komen om eten en water te brengen? In mijn fantasie ga ik samen met Szabo naar Darfur, terug naar de schamele hut van Mariam in een vluchtelingenkamp in Zuid-Darfur, waar ik haar een paar maanden geleden trof. Ik vraag Mariam om nog eens te vertellen hoe haar zoon werd vermoord en hoe haar dorp werd platgebrand. Hoe ze van alles berooid in het vluchtelingenkamp aankwam. Hoe ze nu dankzij de voedseldistributie kan overleven. En dan vraag ik Szabo om aan Mariam uit te leggen waarom haar leed toch minder telt dan dat van een vrouw in Sri Lanka die haar zoon aan de tsunami moest afstaan.

Carla van Os, Stichting Vluchteling

www.vluchteling.orgReacties