Latino: ‘Liever dictatuur met sterke economie dan democratie met crisis’

22-04-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Uit een onderzoek van de Verenigde Naties, dat woensdag in Lima werd gepresenteerd, blijkt dat 54,7 procent een autoritair regime zou steunen als dit zou betekenen dat de economische problemen worden opgelost. Bovendien gelooft de overgrote meerderheid dat hun president liegt als het op verkiezingsbeloftes aankomt. Ruim 58 procent van de mensen vindt overigens weer wel dat de president de wet mag overtreden.

De uitkomst van het onderzoek is gebaseerd op opiniepeilingen onder 18.643 burgers van 18 landen in Latijns Amerika. Bovendien zijn 231 personen uit de politieke, religieuze en rechterlijke wereld uitvoerig aan de tand gevoeld.

Onder de armoedegrens

De democratische regeringen krijgen kritiek omdat ze niet in staat zijn de economische groei te stimuleren, omdat de inkomensverschillen huizenhoog zijn en omdat het rechtssysteem en de sociale zekerheid niet werken. De geïnterviewde leiders erkenden dat de regeringen hebben gefaald, vooral op het gebied van armoede. Vorig jaar leefde 225 miljoen Latijns-Amerikanen onder de armoedegrens, aldus het rapport.

‘Opinieonderzoeken vertellen ons dat vandaag de dag slechts een kleine 50 procent van de Latijns-Amerikanen democratie prefereert boven een autoritair bewind,’ liet de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan per videoboodschap weten. ‘Dat is zeer triest. Belangrijker nog, het is verkeerd! De oplossing voor de kwalen van Latijns Amerika ligt niet in een terugkeer van de dictatuur. Het ligt in een sterkere en dieper gewortelde democratie.’

Dictatorschap

De uitkomst van het onderzoek is opvallend omdat de democratie in Latijns Amerika een relatief modern verschijnsel is en bovendien zeer moeizaam verworven. Veel van de onderzochte landen hebben de jaren van het dictatorschap nog maar enkele decennia geleden achter zich gelaten. De meeste landen kennen pas sinds de jaren 80 vrije verkiezingen en respect voor mensenrechten.

Het jaar waarin de bekendste Latijns Amerikaanse dictaturen werden ingeruild voor een moderne democratie:

Vrije verkiezingen in landen sinds (jaartal):

Ecuador: 1978
Peru: 1980
Bolivia: 1982
Argentinië: 1983
Uruguay: 1984
Brazilië: 1988
Paraguay: 1989
Chili: 1990
El Salvador: 1992

color=red>

Democracy in Latin America: Towards a Citizens' Democracy

Reacties