L20 kan scherpe kantjes van globalisering afronden

12-06-2006
Door: Ramesh Jaura
Bron: IPS

"We hebben een forum nodig dat tijdig kan inspelen op problemen met een wereldwijde uitwerking", zei Martin vorige week in de marge van een internationale conferentie in het Duitse Dresden. Daarbij moet er volgens de Canadese politicus vooral oog zijn voor de belangen van het Zuiden. De "tijd is voorbij dat de G8, de grootste acht industrielanden, de rest van de wereld konden negeren."
 
Martin zou de regeringsleiders van twintig landen bijeen willen brengen: negen van de grootste industrielanden (de VS, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Canada, Rusland en Australië) plus de Europese Unie en tien zwaargewichten uit het Zuiden: China, India, Indonesië, Zuid-Korea en Turkije voor Azië, Saudi-Arabië voor het Midden-Oosten, Zuid-Afrika voor Afrika en Brazilië, Mexico en Argentinië voor Latijns-Amerika.
 
Die twintig landen zijn goed voor 90 procent van de wereldeconomie, tweederde van de wereldbevolking en meer dan de helft van alle arme mensen in de wereld. Martin denkt aan Egypte, Maleisië en Nigeria als eventuele bijkomende leden.
 
De ministers van Financiën en de presidenten van de Centrale Banken van de twintig landen komen nu al jaarlijks bijeen. Dat werkverband heet de G20 - niet te verwarren met nog een andere G20, een groep van overwegend grote ontwikkelingslanden die tot stand kwam tijdens de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in 2003 in Cancún. Omdat Martin een beroep wil doen op de regeringsleiders ("leaders") van de twintig landen, kan het nieuwe forum L20 gaan heten.
 
Helemaal nieuw is de idee om de leiders van de grote industrielanden en ontwikkelingslanden rond de tafel te brengen niet. In 1981 vond in Cancún al eens een Noord-Zuidtop plaats, een initiatief van de Brandt-Commissie, een VN-commissie die zich over ontwikkelingsvraagstukken boog en na 1977 door de Duitse staatsman Willy Brandt werd geleid.
 
Volgens Martin bieden veel van de huidige topontmoetingen waar leiders elkaar zien geen gelegenheid voor "de informele gedachtewisselingen en discussies die politici nodig hebben." Staatshoofden en regeringsleiders moeten zich af en toe kunnen bevrijden van de druk om snel voor concrete resultaten te zorgen. Op dergelijke momenten kunnen ze dan ook echt creatief denken.
 
India en China hebben al te kennen gegeven dat ze de idee van een wereldwijd forum steunen. China zou in de nabije toekomst de gastheer kunnen zijn van de eerste L20-top. Het land ontving vorig jaar al de jaarlijkse vergadering van de G20. Volgens Martin heeft de G20, die ook een informeel gedeelte kent, het pad geëffend voor de L20.
 
Martin vindt dat de G8 - de grootste acht industrielanden die jaarlijks bijeenkomen om over de grote actuele uitdagingen te beraadslagen - nog altijd een rol te spelen heeft als de L20 tot stand zou komen.
 

Reacties