Kyoto: verdubbeling van uitgaven voor water

14-03-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Onlangs hebben in Tokio meer dan veertig ministers vergaderd over het Japanse voorstel over een ministeriële verklaring. Deze wordt vermoedelijk volgende week goedgekeurd door het Wereld Water Forum.

Het ontwerp voorziet een aanzienlijke stijging van de officiële ontwikkelingshulp en van privé-investeringen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Volgens de tekst moeten alle landen hun financiële hulp en technische bijstand verdubbelen om het mondiale waterprobleem op te lossen.

Ministeriële verklaring

Er moet in Kyoto een concreet plan komen dat zo nauw mogelijk aansluit bij de geschatte kosten van 100 miljard euro per jaar. Dit bedrag is minimaal nodig om de doelstelling te halen van de Wereldtop over Duurzame Ontwikkeling, die in september 2002 in Johannesburg werd gehouden. Die zegt dat het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon water met de helft moet verminderen.

Het ontwerp van ministeriële verklaring dringt aan op efficiënt watergebruik in de landbouw, het voorkomen van watervervuiling, het behoud van ecosystemen, het tegengaan van overstromingen en een beter beheer van de waterbronnen. De kern van het document vormt de 'publiek-private samenwerking'.

Camdessus-verslag

Een commissie onder leiding van voormalig IMF-hoofd Michel Camdessus deed onderzoek naar de financiering van de waterinfrastructuur en stuurt aan op meer financiering vanuit het bedrijfsleven.

De organisatie Both Ends vindt dat het Camdessus-verslag te veel nadruk legt op grote dammen- en irrigatie projecten. Voor de financiering daarvan kijkt de commissie vooral naar grote commerciële instellingen.

'Het rapport negeert het bewijs dat veel van deze kapitaalsintensieve en gecentraliseerde projecten geen prioriteit geven aan de waterbehoeften van de armen, destructief zijn voor het milieu en economisch inefficiënt,' aldus Both Ends in de Volkskrant.

Achtergrond: de toekomst van ons water

Reacties