Kyoto-norm voor huishoudens gemakkelijk haalbaar

17-02-2005
Door: OneWorld Redactie

Het Kyoto Protocol is woensdag in werking getreden. Het protocol betreft internationale afspraken over terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide (CO2). Nederland heeft zich daarbij ertoe verplicht in 2010 6 procent minder uitstoot te hebben dan in 1990.

De jaarlijkse uitstoot door huishoudens als gevolg van het gebruik van gas, elektriciteit en motorbrandstoffen bedraagt 52.000.000.000 kilo, oftewel 52 megaton (Mton). Dat is 20 tot 25 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Het aandeel van de huishoudens wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de uitstoot van CO2, en maar voor een heel klein gedeelte door de uitstoot van andere gassen. Volgens Milieu Centraal betekent de Kyoto-doelstelling voor Nederlandse huishoudens een besparing van 3 Mton. Als alle huishoudens in Nederland alle nu reeds beschikbare energiebesparende technieken gebruiken, kunnen zij een reductie van ruim 13 Mton realiseren.

Spaarlamp

Neem -letterlijk en figuurlijk- een spaarlamp! Volgens berekeningen van Milieu Centraal is het aandeel van gloeilampen in de Nederlandse huizen nog steeds zo'n 65 procent. Een spaarlamp verbruikt een kwart van de energie van een gloeilamp om dezelfde hoeveelheid licht te geven. Als Nederland massaal overschakelt op de spaarlamp, betekent dat al een reductie van 1 Mton.

Zo leveren dakisolatie, vervanging van enkel glas door extra isolerend dubbelglas en vervanging van oudere typen koelkasten, diepvriezers en hoog redenementsketels ook aanzienlijke besparingen op.

Milieu Centraal constateert dat het nog onvoldoende tot de mensen doordringt dat bovengenoemde maatregelen relatief snel terug te verdienen zijn. De organisatie pleit voor een grootschalige landelijke campagne om de mogelijkheden voor en voordelen van besparing onder de aandacht te brengen.

Milieu Centraal
Nationale Bespaartest

Reacties