Kyoto ‘gereanimeerd’

04-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS/OneWorld

Het Kyoto-verdrag verplicht de geïndustrialiseerde landen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2012 met gemiddeld 5,2 procent te verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Het verdrag blijft dode letter als niet 55 landen samen 55 procent van de CO2-uitstoot terugbrengen ten opzichte van 1990.

De slotverklaring in New Delhi luidde: ‘De landen die het Kyoto-verdrag ratificeerden, roepen de landen die dat nog niet deden op dat alsnog en meteen te doen.’ Daarmee werd het geloof in Kyoto gereanimeerd. Dat kwam met name tot stand onder hoge druk van de Europese Unie, de G77 (de ontwikkelingslanden die in de VN zijn vertegenwoordigd) en China.

’Kyoto onrechtvaardig’

Rusland, Canada en de VS - de grootste vervuiler - hebben Kyoto nog niet ondertekend. Amerikaanse functionarissen verklaarden van meet af aan dat ze dat ook niet van plan zijn. ‘Wij vinden Kyoto onrechtvaardig, onbetaalbaar en ineffectief,’ verklaart Paula Dobriansky, Amerikaanse onderminister voor Wereldzaken bij Buitenlandse Zaken.

Volgens waarnemers besteedden de Amerikaanse onderhandelaars in New Delhi hun energie vooral aan vertragingsmanoeuvres. ‘Dat de conferentie er niet in slaagde een fikse sprong voorwaarts te doen, komt door de lobby van de sector van de fossiele brandstoffen. Vooral de VS en Saudi-Arabië trachtten elke vooruitgang te dwarsbomen,’ zegt Greenpeace-actievoerder Steven Sawyer.

Zo slaagde de olielobby erin om het derde rapport van het IPCC, het klimaatwetenschappelijke studiuecentrum van de VN dat oproept tot dringende maatregelen, ter discussie te stellen. Uiteindelijk werd alleen in de inleiding van de slotverklaring voorzichtig gezegd 'dat de aanbevelingen van het IPCC moeten worden overwogen'.

Kinderen van de rekening

Vele ontwikkelingslanden trekken zich op aan de Amerikaanse weigering en schrikken terug van elke betrokkenheid bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Tot 2012 zijn ze daar ook niet toe verplicht.

Duits minister van Milieu Jurgen Trittin is ervan overtuigd dat Rusland om financiële redenen Kyoto wel zal ratificeren. ‘Als het dat niet doet, kan het geen emissierechten (het zogenaamd overschot aan schone lucht) verkopen aan het buitenland,’ argumenteert Trittin.

De maatschappelijke organisaties waren minder tevreden met de resultaten in New Delhi. ‘Miljoenen mensen zullen het kind van de rekening van deze vertragingen worden,’ waarschuwt Kate Hampton, woordvoerder van Friends of the Earth International.

Volgens het Milieuprogramma van de VN (Unep) heeft de opwarming van de aarde dit jaar aan 9.000 mensen het leven gekost en werd voor 70 miljard euro schade aangericht door vloedgolven, stormen en andere vormen van natuurgeweld die zijn veroorzaakt door de opwarming.

Meer over de 8e klimaatconferentie in New Delhi

Reacties