‘Kwijtschelden schulden wapen tegen aids’

03-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De Amerikanen beschouwen aids als een ‘gevaar voor de nationale veiligheid’. Het Witte Huis vreest dat mede als gevolg van de verspreiding van het hiv-virus, jonge democratieën ontwricht raken en interne conflicten zullen oplaaien.

Een rapport van de National Security Council (NSC), waarop het Witte Huis zijn alarmkreet baseert, spreekt van een ‘demografische catastrofe’ die Afrika de komende twintig jaar zal treffen als gevolg van aids.

‘Dit zal zowel de arme bevolking als de middenklasse verder verarmen, een leger van arme wezen veroorzaken die weer kwetsbaar zijn voor exploitatie,’ aldus het NSC-rapport waaruit de Washington Post citeerde.

Sinds 1980 stierven ruim 16 miljoen mensen aan aids, waarvan veertien miljoen in Afrika. Eind 1999 waren 33 miljoen mensen besmet met het hiv-virus, waarvan 23 miljoen in Afrika. Vooral ten zuiden van de Sahara slaat het hiv-virus hard toe: in sommige landen is een op vijf volwassenen besmet.

Aids kan de komende jaren complete samenlevingen vernietigen, meent ook Jeffrey Sachs. Sachs is directeur van het Center for International Development (CID) van de universiteit van Harvard. Sachs wil dat ontwikkelingslanden die een geloofwaardig plan voor de bestrijding van het aidsvirus kunnen voorleggen, uitzicht moeten krijgen op verregaande schuldsanering.

Sachs stelt dat Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara een veelvoud uitgeven aan schuldaflossing dan aan gezondheidszorg. Voor de behandeling van aidspatiënten is al onvoldoende geld, laat dat de verspreiding van hiv preventief is tegen te gaan. De gezondheidszorg in arme landen heeft zwaar geleden onder de bezuinigingsprogramma’s van IMF en Wereldbank.

Zambia, waar 2 procent van de bevolking hiv-positief is, geeft al tien jaar ruim 30 procent van zijn nationaal inkomen uit aan schuldaflossing. Slechts 10 procent blijft over voor sociaal beleid, waarvan weer een gedeelte voor gezondheidszorg.

Farmaceutische bedrijven
De internationale respons op de aids-epidemie is ‘ongelofelijk mager’, vindt Sachs. De Verenigde Naties schatten dat een effectieve preventiecampagne voor Afrika alleen al twee miljard dollar per jaar zou kosten. Daar komt nog eenzelfde bedrag bij voor behandeling.

Internationale donoren brachten tot nu toe jaarlijks ruim 700 miljoen gulden bijeen.

De VS verdubbelen nu hun aidsbudget naar 700 miljoen gulden. Maar, zo erkent ook Washington, dat is onvoldoende. President Clinton heeft het Congres gevraagd een belastingwet goed te keuren om farmaceutische bedrijven te stimuleren vaccins voor bepaalde varianten van het hiv-virus te ontwikkelen. Met de wet komt 2,3 miljard gulden per jaar vrij.

Sachs roept de internationale gemeenschap op om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank voortaan te laten oordelen over schuldverlichting van landen. En niet de strikte rekenmeesters van het IMF, zoals nu gebeurt.

Als een land een goed plan heeft in de strijd tegen aids, zouden de miljoenen guldens die vrijkomen bij schuldenverlichting die landen enorm helpen.

VN-orgaan voor aidsbestrijding

Reacties