Kroatische experts onderzoeken hoe Nederland jeugdwerkloosheid bestrijdt

10-04-2003
Door: OneWorld Redactie

De Kroatische experts komen naar Nederland op uitnodiging van Dhr. Tof Thissen, voorzitter van DIVOSA. Het programma in Nederland is voorbereid in samenwerking met de VNG en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Het bezoek vindt plaats in het kader van het programma “Democratisering in Oost-Kroatië”, dat door het IKV gecoördineerd wordt en mede mogelijk is gemaakt met een subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken (MATRA-programma).

Tof Thissen schetst het probleem: “De werkloosheid onder jongeren is een zeer groot probleem in Oost-Kroatië. Feit is dat vele duizenden jongeren de laatste jaren zijn vertrokken uit de regio, omdat ze er weinig kans op werk hebben. En deze ‘brain drain’, het vertrek van geschoolde jongeren die talen spreken en met computers kunnen werken, verkleint opnieuw de kansen op economisch herstel.” IKV’er Dion van den Berg vult aan: “Ook de oorlogsschade speelt hierbij een rol. Er is sprake van schade aan fabrieken en machines, mijnen moeten geruimd worden en de verhoudingen tussen de Kroaten en de in de regio wonende Serviërs zijn soms nog gespannen. Bovendien zitten velen binnen de overheidsgeledingen nog vast aan oude én nieuwe centralistische denkschema’s.” De leden van deze delegatie zoeken juist nieuwe wegen, aldus Thissen. Tijdens hun verblijf in Nederland zullen de Kroatische experts kijken naar de doelstellingen van het Nederlandse beleid en vooral ook hoe daar concreet op het lokale niveau vorm aan wordt gegeven.
Dit bezoek volgt op een bezoek van Nederlandse experts aan Oost-Kroatië. De partners in Oost-Kroatië hopen dat de bevindingen van beide werkbezoeken verwerkt kunnen worden in een groot project dat hen in staat stelt om in Oost-Kroatië de bestrijding van de jeugdwerkloosheid regionaal aan te pakken.

Voor meer informatie over dit bezoek: DIVOSA, Tof Thissen, tel.: 030-2332337 (kantoor) of 06-51526790, E-mail: thissen@divosa.nl over het programma “Democratisering in Oost-Kroatië”: IKV, Dion van den Berg, telefoon: 070-3384905 (kantoor) of 06-29541771, E-mail: dvandenberg@ikv.nl

Reacties