Kosovaarse en Albanese kinderen in Nederland op vakantie

12-07-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

Het is de eerste keer dat kinderen uit Kosovo en Albanië naar Nederland komen. De grote logeerpartij is een initiatief van Stichting Europa Kinderhulp. Gastgezinnen uit alle delen van Nederland doen er aan mee.

Het was niet eenvoudig de reis te regelen, aldus de organisatie. De Kosovaarse kinderen beschikten niet over geldige reisdocumenten, omdat die in de oorlog veelal verloren zijn gegaan. De hulporganisatie ‘Mother Teresa Society’ was in Kosovo verantwoordelijk voor de selectie van de uit te nodigen kinderen die in grote armoede leven.

Voor de Albanese kinderen gold een ander probleem: paspoorten zijn in Albanië weliswaar verkrijgbaar, maar voor velen volstrekt onbetaalbaar. Medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben geholpen met de oplossing van de problemen rond de paspoorten en reispapieren.

In Albanië was de organisatie Plan International verantwoordelijk voor het selecteren van de kinderen. Ze zijn afkomstig uit het Divjaka district, een ruraal en erg arm deel van Albanië.

Enorm contrast tussen vakantie en thuis
Volgens Tjitske Weersma, woordvoerder van Europa Kinderhulp is het selecteren van de kinderen een weinig benijdenswaardige taak: ‘De Mother Teresa Society had gemakkelijk het tienvoudige aan kinderen kunnen selecteren. Maar ze doen hun taak zo goed mogelijk.’ Is het contrast tussen de armoede van thuis en de rijkdom van het vakantie-adres niet erg groot? Weersma: ‘Dat contrast is zonder twijfel enorm. Daarom is de vakantie ook bewust maar drie weken: lang genoeg om het leuk te hebben en er even uit te zijn en kort genoeg om graag weer naar huis te gaan. Onze ervaring van veertig jaar vakanties organiseren, is dat kinderen graag weer naar hun vertrouwde omgeving terugkeren, hun ouders, vrienden, hun taal. Al zijn ze nog zo arm, kinderen ervaren hun eigen situatie niet automatisch als verschrikkelijk.’

De Koninklijke Luchtmacht haalt de Kosovaarse en Albanese kinderen op en brengt hen 11 augustus ook weer terug naar Skopje in Macedonië. Van daaruit vliegt de Luchtmacht naar Minsk in Wit-Rusland om honderd Tsjernobyl-kinderen op te halen voor eveneens een drieweekse vakantie bij gastgezinnen in Nederland. De Stichting Europa Kinderhulp haalt jaarlijks 2500 tot 3000 kinderen naar Nederland en doet een beroep op ongeveer 2300 gastgezinnen. Dit bestand mag van Weersma overigens nog groter worden: ‘Nieuwe gastgezinnen kunnen we altijd heel goed gebruiken.’

Site van de Stichting Europa Kinderhulp

Reacties