Kom in actie voor mensenrechten

06-12-2007
Door: OneWorld Redactie
Bron: Amnesty International

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties namen op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. In dit document zijn de rechten vastgelegd die voor iedereen overal en altijd gelden: van politieke en burgerrechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, tot sociaal-economische rechten zoals het recht op onderwijs, eten en onderdak. De lidstaten van de VN hebben zich door ondertekening van het VN-handvest verplicht de Universele Verklaring te respecteren. Amnesty baseert haar activiteiten op de UVRM.

Op 10 december komen verschillende prominente Nederlanders in actie, onder anderen Doekle Terpstra (voorzitter van de HBO-raad), Wim Deetman (burgemeester Den Haag) en Peter Gortzak (vice-voorzitter van de FNV). Daarnaast bereiden 250 lokale Amnesty-groepen acties voor in hun woonplaats.

Wat kun jij doen?
Voeg jezelf toe op het virtuele actieplein. Bestel hier actiemateriaal.
Amnesty actie2

Amnesty International

Reacties