Kofi Annan snoert NGO’s de mond

06-11-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Sinds het begin van de jaren 90 schuiven NGO’s aan tafel bij vergaderingen van de VN. Goed voorbereid en met heldere en vaak afwijkende standpunten fungeren zij als de luis in de pels.

Kofi Annan stelt voor de rol van deze organisaties aan banden leggen. Hij vreest namelijk dat het VN-systeem zal bezwijken onder al die organisaties die hun woordje willen doen. Het zijn er gewoon teveel.

Annan erkent dat de contacten tussen de NGO’s en regeringen waardevol zijn, maar signaleert wrevel over en weer.

Bureaula

Veel regeringen vinden het vervelend steeds overleg te moeten voeren met de belangengroeperingen. Daartegenover staat dat de maatschappelijke organisaties het idee hebben dat hun voorstellen bij regeringsafgevaardigden in de bureaula blijven liggen.

Jim Paul van het Global Policy Forum denkt dat de hoogste VN-baas hiermee tegemoet komt aan ‘regeringen die niet zoveel ervaring hebben met mondige burgerorganisaties, maar ook bezwijkt onder de druk van grote democratieën’.

Hiermee doelt hij op bijvoorbeeld de Verenigde Staten die de kritische geluiden van NGO’s bij vergaderingen over ontwapening of de kwestie Irak liever niet horen.

2.000 NGO’s praten mee

De organisaties vinden juist dat zij méér betrokken moeten worden bij de discussies in de VN. Alleen al omdat zij over veel informatie beschikken en standpunten weergeven van groepen die anders niet worden gehoord.

Momenteel hebben 2.000 organisaties een ‘consultatieve status’ binnen het hoogste beleidsorgaan van de VN, de Economische en Sociale Raad(Ecosoc).

Daarnaast zijn ongeveer 1.400 NGO’s verbonden met het Departement voor Publieksinformatie van de VN. Wereldwijd zijn er zo’n 35.000 organisaties actief.

VN website
NGO-pagina op de VN-website

Reacties