Klimaatwetenschappers voorspellen ondergang Inuit

17-09-2004
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Tegen het midden van deze eeuw zouden ijsberen, walrussen en een aantal zeehondensoorten vrijwel uitgestorven zijn, zo voorspelt de studie. ‘De ijskap op zee zal nog dunner worden, de bevroren bodem zal verder smelten en de sterkere stormen zullen de kusterosie doen toenemen. De Inuit zullen hun huidige levensstijl niet kunnen aanhouden. De veranderingen komen zo snel dat ze zich niet zullen kunnen aanpassen,’ zegt medeauteur Patricia Anderson van de Universiteit van Alaska, waar het secretariaat van de ACIA gevestigd is.

Kwik stijgt

Alaska beleefde dit jaar zijn warmste en droogste zomer ooit. Het kwik steeg maar liefst tien graden boven het normale peil. Honderdduizenden hectaren bossen gingen in vlammen op - na een reeks jaren met hevige bosbranden een nieuw triest record. En nu kampen de bomen van Alaska tot overmaat van ramp met een plaag van choristoneura-wormen, een insect dat zich nestelt in knoppen. Vroeger kwam deze alleen in het uiterste zuiden voor omdat het noordelijker te warm was. Volgens Anderson bevestigt het nieuwe rapport dat dit geen toevallige tegenslagen zijn, maar echte trends.

Computervoorspellingen tonen dat de gemiddelde temperatuur in de Arctische regio tegen het eind van de eeuw met zes graden zal zijn toegenomen. De cijfers wekken heel wat commotie, want tot dusver lagen de vooruitzichten de helft lager. Bovendien is de voorspelling van een toename met zes graden nog vrij voorzichtig. "We doen met opzet gematigde voorspellingen om controverse te vermijden", zegt Anderson.

De voorspelling van zes graden gaat er onder meer van uit dat de Kyoto-doelstellingen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd worden nageleefd. Dat is helemaal niet zeker. Na zeven jaar is het Kyoto-protocol immers nog steeds niet geratificeerd - vooral omdat de VS en Rusland weigeren mee te doen.

De studie gebeurde op verzoek van de Arctische Raad van de acht landen die de Noordpool beheren - de VS, Rusland, Canada, IJsland en de Scandinavische landen. Meer dan 600 wetenschappers uit de hele wereld werkten eraan mee, net als de Inuit en andere Noordpoolvolkeren. Voorlopig gaat het om een voorpublicatie - de volledige studie wordt pas bekendgemaakt tijdens een conferentie in IJsland van 9 tot 12 november.

De studie bestaat uit een wetenschappelijke analyse en een beleidsvisie. De VS zouden publicatie van de laatste willen tegenhouden dan wel de visie willen afzwakken, zo vertelde Sheila Watt-Cloutier, voorzitter van de vereniging van zo'n 155.000 Inuit in het poolgebied, een Amerikaanse senaatscommissie. Volgens haar zou de regering, als ze het rapport serieus neemt, niet langer onder het Kyoto-verdrag uit kunnen.

Verdronken door dunne ijsschots

‘Dit rapport voorspelt het einde van de Inuit als jachtcultuur,’ gelooft Watt-Cloutier. De gevolgen van de klimaatverandering zijn volgens haar nu al overal voelbaar boven de poolcirkel.

‘Wegen en bruggen storten in omdat de permafrostbodem - de normaal eeuwig bevroren aardlagen - ontdooit. Meer en meer mensen verdrinken doordat ze door onverwacht dunne ijslagen breken. Anderen worden meegespoeld door tot woeste rivieren omgetoverde vriendelijke stroompjes. Onze traditionele kennis om te overleven in dit klimaat wordt nutteloos,’ voorspelt Watt-Cloutier.

Het Westen in de kou

De opwarming van de arctische regio zal ook in West-Europa voelbaar zijn. Het afsmelten van de Noordpool kan mogelijk zoveel extra koel water in de Arctische Oceaan dumpen dat het de Noord-Atlantische warme zeestroom kan vertragen of zelfs opheffen. Die zeestroom matigt het Westerse klimaat. Europeanen en Noord-Amerikanen krijgen dan te maken met een abrupte klimaatsverandering en al ‘over enkele jaren’ veel koudere temperaturen.

Volgens Gordon McBean, verbonden aan het Institute for Catastrophic Loss Reduction van de Universiteit van West Ontario en een van de wetenschappers die aan de studie meewerkten, zou de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor 2050 met de helft moeten afnemen. Alleen zo kan v

color=red>

ACIA

Reacties