Klimaatconferentie verhandelt atmosfeer

29-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: http://climate.indymedia.org

Op de klimaatconferentie in Marrakech wordt de atmosfeer verkocht aan de veroorzakers van het klimaatprobleem. Een levendige handel in emissierechten zal miljardenwinsten op gaan leveren, maar het klimaat wordt er niets beter van. In een jargon dat zelfs voor ingewijden nauwelijks te volgen is zijn duizenden landen uit meer dan 150 landen weer eens bij elkaar gekomen. Over het klimaat wordt niet meer gesproken: de conferentie, die tot doel heeft de overeenkomst die in Bonn werd gesloten over het invullen van het Kyoto Protocol juridisch en technisch af te maken, gaat over allerlei mechanismen waarmee bedrijven geld kunnen verdienen en waarmee overheden van vervuilende landen spotgoedkoop hun reductiedoelstellingen kunnen afkopen.

Op deze wijze wordt de toch al zeer bescheiden doelstelling van het Kyoto Protocol (5,2% besparing in de uitstoot van CO2 in geindustrialiseerde landen) vrijwel volkomen ondermijnd. Het werkelijke effect van het Kyoto Protocol zal zijn dat de uitstoot van broeikasgassen vrijwel gelijk zal blijven. De VS (met 35% aandeel in de uitstoot de grootste vervuilers) doen helemaal niet mee aan het verdrag, dus voorlopig zal de totale uitstoot van broeikasgassen nog wel toenemen, en zullen de veranderingen in het klimaat versnellen.
Met alle desastreuze gevolgen van dien: verschuivende klimaatzones, verwoestijning, stijgende zeeniveaus, overstromingen, toename van extreme weersomstandigheden, insectenplagen, sterfte van bossen, droogte, ziektes en al dat soort misere.

De mechanismes, met codenamen als CDMs, sinks, Joint Implementation, etc., leveren meer ellende op dan ze goed zullen doen.
Want de mooie duurzaamheidsdoelstellingen waar de huidige verdragen uit voorkomen, zijn gereduceerd tot een koude CO2-accountancy.

Zo zullen bossen worden gekapt om plaats te maken voor snelgroeiende goedkoop te onderhouden waterverspillende monocultuur plantages.

Mensen in ontwikkelingslanden hebben geen zeggenschap over de projecten die in hun achtertuin worden uitgevoerd (als compensatie voor vervuilende praktijken elders).

En ondertussen maken banken, consultancy firma's, verzekeraars zich klaar om op wereldschaal carboncredits te gaan verhandelen. Omdat dat op eenzelfde manier zal gaan als de handel in bananen of koffie, en de emissiereductiedoelstellingen zo ontzettend laag zijn, zal de prijs van de credits laaggehouden worden, en de opbrengst voor ontwikkeling en milieu beperkt blijven.

Op de site http://climate.indymedia.org vind je berichten uit Marrakech. We proberen er de onderhandelingen te volgen, en verslag te doen van tegengeluiden tegen de uitverkoop van de atmosfeer.

Speciale klimaat-site van Indymedia

Reacties