Klimaatconferentie mislukt

25-11-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Meteen kwamen er voorstellen uit de vergadering om de conferentie in Den Haag te schorsen en in mei of juni voort te zetten in Bonn. Daar is al een vergadering gepland in het kader van de VN-conferentie. Pronk nam de uitnodiging onmiddellijk aan.

Zowel minister Voynet van EU-voorzitter Frankrijk als de Amerikaanse onderhandelaar Loy zei volgend jaar graag verder te willen praten.

Terwijl Pronk aan zijn slotwoord bezig was, waren de Verenigde Staten, de Europese Unie, Canada, Japan en Australië nog bezig om in een allerlaatste poging een akkoord te sluiten. Dat lukte net niet, zoals zaterdagochtend vroeg de EU en de VS het ook al praktisch eens waren geworden.

Gedurende de conferentie ontstond steeds meer hoop dat er een akkoord kon komen. Maar twijfels over de effectiviteit van de maatregelen die Pronk in zijn compromisvoorstel had opgenomen, zorgden er uiteindelijk voor dat de hoofdrolspelers het niet met elkaar eens konden worden.

Het ging uiteindelijk nog om drie onderwerpen: het gebruik van sinks (natuurlijke CO2-eters zoals bossen en landbouwgrond), de minimale uitstootreductie in eigen land en controle op de naleving van de afspraken en straffen bij overtredingen.

Vooral de Europese Unie vond dat er te weinig garanties waren dat de reducties die in 1997 in Kyoto zijn afgesproken, inderdaad gehaald kunnen worden. Daar beloofden de industrielanden dat zij in de periode 2008-2012 ruim 5 procent minder broeikasgassen zullen uitstoten dan in 1990.

Voor Nederland betekent dit een reductie met 6 procent. In werkelijkheid is het veel meer omdat de uitstoot sinds 1990 alleen maar is gestegen.

Vanuit de vergadering was er veel lof, en zelfs een massaal applaus voor voorzitter Pronk. Hij werd gecomplimenteerd voor zijn inzet en vasthoudendheid, zijn tomeloze energie en pogingen om van de conferentie een succes te maken.

Laatste details vanuit Den Haag

Reacties