‘Klimaat’ geen onderwerp op lokaal niveau

12-03-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Als gevolg van de klimaatveranderingen zal Noord-Holland de komende eeuw grote problemen krijgen met het waterbeheer, stelt COS Noord-Holland. Daarom acht zij het noodzakelijk dat de politiek oplossingen aandraagt voor energiebesparing en waterbeheersing op lokaal niveau.

Maar de politieke partijprogramma’s melden nauwelijks iets over waterbeleid of energiebesparende maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Uit onderzoek van COS Noord-Holland blijkt dat er slechts enkele partijen spreken van energiebesparende maatregelen, maar dat er geen samenhang is met ander beleid.

Slechts een partij (PvdA Zijpe) wil een gemeentelijk klimaatconvenant ondertekenen met de overheid. Dat verplicht de gemeente energiebesparende maatregelen te nemen. Daar staat wel een forse subsidie van het rijk tegenover.

Waterbeleid is bij de 66 onderzochte politieke partijprogramma’s nagenoeg geheel onzichtbaar, laat staan dat er sprake is van een geïntegreerde aanpak.

COS Noord-Holland wil gemeenten en politieke partijen stimuleren te komen met oplossingen voor problemen die voortkomen uit klimaatveranderingen.

Zie ook website over klimaatcampagne van COS Noord-Holland

Reacties