Kleine hulpprojecten groeien als kool

29-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

Geen stad of dorp in Nederland of er is wel een groep die zich inzet voor mensen ver weg die minder bedeeld zijn. Dit jaar behandelt de NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling) zo’n 300 aanvragen voor subsidie. Dat is meer dan 1 per werkdag. NCDO-directeur Helmich zei RSI te krijgen van het tekenen van de contracten.

Het KPA-programma steunt kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden, waarbij Nederlandse groepen en organisaties betrokken zijn. Een school in Togo, een sociaal centrum voor slachtoffers van een aardbeving in Turkije, weerbestendige woningen in Mexico of een installatie van een melkfabriek in Tanzania. In totaal zijn er 2300 projecten. In 1994, toen het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking de administratie overdroeg aan de NCDO, waren het er nog 116.

75 Procent van de KPA-projecten zijn voor 100 procent geslaagd, bleek in 1998 uit een evaluatie. ‘Beter dan menig ontwikkelingsproject,’ zei Herfkens. ‘Wij somberen wel eens, maar u doet het,’ prees de minister de aanwezige ‘KPA-ers’ in Nieuwegein. ‘Het is een fantastisch programma. Ik ben blij dat ik voor iedere gulden er een gulden bij kan leggen.’

KPA-projecten krijgen via de NCDO, die het programma namens het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking uitvoert, maximaal 50 procent subsidie. De initiatiefnemers moeten zelf fondsen werven en voorlichtingsactiviteiten in hun gemeente organiseren.

Het succes van het programma heeft een keerzijde. ‘Er is te weinig geld,’ aldus Herfkens. ‘Er zijn te veel goede initiatieven en u weet steeds beter de weg naar de subsidieverlener te vinden.’ Dit jaar is het budget 7 miljoen gulden. De minister beloofde twee miljoen gulden extra voor het lopende jaar. Ook voor volgend jaar stelde ze twee miljoen gulden extra in het vooruitzicht. Nog altijd te weinig, vreest de NCDO.

NCDO
Meer info over het KPA-programma

Reacties