Kinderen in de knel

06-06-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

In de aanloop naar een buitengewone zitting van de VN over kinderen in september, onderzocht de organisatie wat nationale regeringen doen voor het jongste deel van de wereldbevolking.

Heel wat landen verrichten wel degelijk inspanningen: 63 van de 189 VN-lidstaten zijn erin geslaagd het sterftecijfer bij kinderen jonger dan vijf jaar met één derde naar beneden te krijgen. Dat was één van de doelstellingen van de Wereldkindertop elf jaar geleden.

In de loop van het voorbije decennium is het aantal jonge kinderen dat overleed aan diarree - in 1990 één van de grootste doodsoorzaken bij kinderen onder de vijf jaar - gehalveerd. 'Maar daarnaast zijn heel wat beloften op het gebied van gezondheid, voeding en onderwijs niet ingelost', stelt het rapport vast.

Per jaar sterven nog steeds ruim tien miljoen kinderen een gemakkelijk te voorkomen dood. Naar schatting 150 miljoen kinderen zijn ondervoed. Meer dan honderd miljoen kinderen, waarvan zestig procent meisjes, gaan niet naar school.

'De hindernissen die het nakomen van deze beloften in de weg staan, zijn in de loop der jaren alleen maar groter geworden, zodat we nu voor een aantal nieuwe uitdagingen staan', voegt het rapport eraan toe.

De Wereldtop van 1990 vond plaats op het einde van de Koude Oorlog, een periode waarin de hoop leefde dat er meer geïnvesteerd zou worden in ontwikkeling. 'Maar sindsdien zijn een aantal nooit eerder geziene etnische conflicten uitgebroken, waarvan veel kinderen en vrouwen direct of indirect het slachtoffer zijn geworden.'

Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch nemen ongeveer 300.000 kinderen jonger dan achttien deel aan gewapende conflicten overal ter wereld. Human Rights Watch deed onderzoek naar het gebruik van kindsoldaten in Uganda, Soedan, Sierra Leone, Sri Lanka, Colombia, Angola, Liberia en Libanon. Ook heeft de organisatie gegevens over het gebruik van kinderen vlak achter de vuurlinie. Daar worden ze ingezet als dragers, spionnen en gidsen. Heel wat meisjes worden gebruikt als seksuele slaafjes voor militaire bevelhebbers.

Ook hebben kinderen zwaar te lijden onder de aids-epidemie. Het virus 'heeft in een aantal delen van de wereld catastrofale vormen aangenomen, waarbij de resultaten van tientallen jaren ontwikkelingswerk op het gebied van onderwijs en gezondheid teniet worden gedaan. Dat is vooral het geval in het zuidelijk deel van Afrika.' Door aids zijn al miljoenen kinderen wees geworden en ontstaat er een tekort aan leraren, verpleegkundigen en mensen uit andere beroepsgroepen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling.

Toch treft de chronische armoede de ontwikkeling van jonge kinderen het meest. 'Drie miljard mensen van de totale wereldbevolking (van zes miljard) moet overleven met twee dollar per dag of minder.' Ongeveer de helft van de 1,2 miljard mensen die onder de absolute armoedegrens van 1 dollar leven, zijn kinderen.

Vanaf 11 juni beginnen de voorbereidende gesprekken voor een buitengewone zitting van de VN over kinderen. Daar zal een nieuw actieplan worden besproken, getiteld 'Een Wereld Geschikt voor Kinderen'.

In de ontwerptekst zullen de wereldleiders die de zitting bijwonen, beloven om tegen eind 2002 nationale en regionale actieplannen te ontwikkelen, waarbij specifieke, haalbare doelstellingen voorop worden gesteld. Deze doelstellingen worden dan geïntegreerd in de grotere ontwikkelingsprogramma's en plannen voor armoedebestrijding.

Platform VN-Kindertop 2001
Human Rights Watch

Reacties