KICI lanceert kledingactie bij IBM Nederland

19-03-2001
Door: OneWorld Redactie

Medewerkers van IBM zullen door middel van intranet, posters en brochures op de hoogte gebracht worden van de inzamelactie. Ingepakt in plastic zakken kan de kleding direct in de kunstcontainers, ontworpen door de Haagse kunstenares Tineke Vulto, gedeponeerd worden. De opbrengst uit de tweedehands kleding en textiel gebruikt KICI voor goede doelen. KICI heeft al eerste kledinginzamelaar van Nederland in januari 2001 het nieuwe CBF-keurmerk voor kledinginzamelaars ontvangen. In 2000 heeft KICI bijna 7 miljoen kilo kleding en textiel opgehaald en is daarmee een van de grootste kledinginzamelaars voor het goede doel in Nederland.

KICI, kledinginzamelaar met een CBF-keur Als eerste kledinginzamelaar in Nederland heeft KICI in januari 2001 het nieuwe CBF-keurmerk voor kledinginzamelaars ontvangen. Een fondswervende organisatie met een CBF-keurmerk mag beschouwd worden als een instelling die zich op een verantwoorde wijze bezighoudt met het inzamelen van kleding en het besteden van geld voor het goede doel. De KICI kledingcontainer is dus een uitstekende bestemming voor overtollige kleding, textiel en schoenen. KICI Kledinginzameling is een kledinginzamelaar voor het goede doel die al 25 jaar kleding inzamelt. Naast huis-aan-huis ophaalacties wordt de meeste kleding ingezameld via kledingcontainers, waarvan KICI er ruim 800 heeft staan in 350 plaatsen in Nederland. KICI heeft de afgelopen jaren de ingezamelde hoeveelheid 2e hands kleding sterk zien toenemen. In 2000 heeft KICI bijna 7 miljoen kilo kleding opgehaald en is daarmee één van de grootste kledinginzamelaars voor het goede doel van Nederland. Jaarlijks wordt er in Nederland ruim 65 miljoen kilo kleding ingezameld, die voor 90% direct hergebruikt of verwerkt wordt. Omdat deze kleding niet op de afvalberg terechtkomt, wordt door een vermindering van de uitstoot van verbrandingsgassen ook het milieu ontlast. Van de 65 miljoen kilo ingezamelde kleding wordt ongeveer 45 miljoen kilo door inzamelaars voor het goede doel bijeengebracht. Deze kleding wordt verkocht aan gespecialiseerde sorteerbedrijven en met deze opbrengst worden ‘goede doelen’ ondersteund. Goede doelen van KICI Sinds 1999 heeft KICI gekozen voor een samenwerking met de mensenrechtenorganisatie Amnesty International, die gedurende een periode van 5 jaar ruim 2/3 van het nettoresultaat van KICI ontvangt. Amnesty gebruikt het geld voor educatie, voorlichting en campagnes over mensenrechten. Ook steunt KICI op structurele wijze de ontwikkelingssamenwerkingorganisaties Hivos en Gered Gereedschap, die zich ieder op hun eigen wijze inzetten voor mensen in de derde wereld. Daarbij worden door KICI in eerste instantie projecten ondersteund die op lokaal niveau economische ontwikkeling stimuleren. Maar KICI geeft ook financiële steun ten tijde van rampen en noodsituaties. Via de ontwikkelings-organisatie Mensen in Nood wordt ten tijde van rampen en noodsituaties geld beschikbaar gesteld zodat lokale partners in de betrokken landen directe noodhulp kunnen verlenen. Zo is via lokale hulporganisaties recentelijk fl. 50.000 aan de slachtoffers van de aardbevingen in El Salvador en India geschonken.

Reacties