Kernenergie voorziet in groeiende energiebehoefte Brazilië

21-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

Brazilië heeft de stroom die Angra 2 produceert hard nodig om de economische groei bij te benen en om de komende maanden stroomonderbrekingen te voorkomen.

Het land haalt momenteel veel elektriciteit uit waterkracht, maar heeft door de snelle stijging van de vraag behoefte aan nieuwe energiebronnen.

De kerncentrale, die op 14 juli operationeel werd, heeft een capaciteit van 1.309 Megawatt. Geschat wordt dat de Braziliaanse consumptie van stroom zal toenemen met 6 procent per jaar. Dat is drie keer zoveel als de capaciteit van Angra 2. De kans zit er dus dik in dat Brazilië zelfs met de extra kernenergie een tijdlang de elektriciteit moet rantsoeneren.

Toch is niet iedereen even blij met het openen van Angra 2. Volgens Rudy de Goes, coördinator van de campagne die Greenpeace tegen nucleaire energie voert, was de bouw van de centrale ‘een absurde en verkeerde beslissing’ in een land dat veel ‘minder dure, veiligere en ecologische alternatieven heeft'. Greenpeace wijst op zonne-energie of het winnen van energie uit biomassa.

Met de bouw van Angra 2 werd volgens De Goes geïnvesteerd in een technologie waar de geïndustrialiseerde landen, zoals de Verenigde Staten en Europese landen, juist vanaf proberen te stappen.

Kerncentrales zijn nodig
Maar Everton de Carvalho, voorzitter van de Braziliaanse Vereniging van Nucleaire Energie (ABEN), zegt dat de critici van kernenergie in Brazilië ‘hun wens verwarren met de realiteit’.

De VS bouwen geen nieuwe centrales meer, maar gaven wel de toestemming om de productieve fase van vier bestaande centrales met veertig tot zestig jaar te verlengen. En Europese landen als Duitsland en Zweden hebben hun plannen om kerncentrales gefaseerd te ontmantelen, op de lange baan geschoven.

Brazilië heeft nu twee kerncentrales, één in Angra dos Reis, op 130 kilometer van Rio de Janeiro, en één op 220 kilometer van Sao Paulo.

Daarmee ‘draaien’ de twee grootste steden van het land gedeeltelijk op atoomstroom. De twee centrales zijn in handen van het door de overheid bestuurde bedrijf Eletronuclear.

Angra 1 werd gebouwd met Amerikaanse technologie en is sinds de 'opening' in 1984 al verscheidene keren stilgelegd. Volgens critici laat het onderhoud te wensen over. Eduardo Mendonça Costa, coördinator van de Nationale Commissie voor Nucleaire Energie, bezweert dat de centrale regelmatig wordt geïnspecteerd.

In Angra 2 wordt Duitse technologie gebruikt. Deze centrale is beter dan Angra 1 beveiligd tegen radioactieve lekken. De beschermingsmuur rond de reactor is weliswaar zestig centimeter dik, slechts eenderde van de standaardnorm die in Duitsland geldt. Maar Mendonça blijft erbij dat deze muur totale veiligheid garandeert.

De dikke muren die in Duitsland worden gebruikt, zijn bedoeld om de centrales tegen neerstortende vliegtuigen te beschermen. Van dergelijk vliegverkeer is in Angra geen sprake, stelt Mendonça.

Volgens een overeenkomst die met Duitsland werd gesloten, zouden er acht nieuwe kerncentrales komen. Mede wegens financiële problemen bleef de Angra 2 jarenlang onafgewerkt. Volgens critici is deze centrale met een kostprijs van bijna zestig miljard gulden de duurste ter wereld.

Binnenkort begint het gevecht om de bouw van Angra 3. Volgens de autoriteiten zal de centrale er hoe dan ook komen, omdat er geen andere manier is om aan de goedkope energie te komen die nodig is om aan de groeiende behoefte aan elektriciteit te voldoen.

Reacties