Kerken stellen internationale gedragscode voor bedrijven voor

22-05-2003
Door: OneWorld Redactie
Bron: IPS

De voorgestelde gedragscode is het resultaat van gesprekken tussen kerkelijke groepen uit Zuid en Noord. 'Deze code legt een sterke nadruk op de waardigheid van individuen en de leefbaarheid van de plaatselijke gemeenschap. Daarin verschilt zij van andere initiatieven zoals de 'Global Compact' van de Verenigde Naties,' zegt David Schilling, directeur verantwoord ondernemen van het Oecumenisch Centrum voor Verantwoord Ondernemen (ICCR) in New York.

Ook Barbara Hayes, voorzitter van de Oecumenische Raad voor Verantwoord Ondernemen ECCR in Londen, vindt het contact met de plaatselijke partners heel belangrijk. 'We zullen onze partners betrekken bij het verzamelen van informatie over bedrijven. Die gegevens kunnen we analyseren en op basis daarvan samen tot actie overgaan.'

De nieuwe gedragscode behandelt drie thema's: arbeidsomstandigheden, milieu en gezondheidszorg.

Gezonde werkomgeving en biodiversiteit

Wat betreft arbeidsomstandigheden vindt het rapport dat bedrijven zich strikt moeten houden aan de fundamentele arbeidsrechten van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze zijn gebaseerd op de vrijheid van vereniging en het recht om zich te organiseren, non-discriminatie op het werk, kinderrechten, het recht op een leefbaar inkomen, een gezonde werkomgeving en redelijke arbeidstijden.

Op het vlak van leefmilieu moeten bedrijven rekening houden met de klimaatwijziging, de biodiversiteit en de preventie van vervuiling. Ook moeten zij verantwoordelijkheid nemen voor de milieu-impact van hun productieprocessen, producten en diensten.

En als de overheid van een land niet in de algemene gezondheidszorg van zijn bevolking voorziet, moeten bedrijven daar voor de werknemers en hun gezinnen voor zorgdragen. Ook moeten zij de noodzakelijke medicijnen ter beschikking stellen, in het bijzonder voor slachtoffers van HIV en aids. Bedrijven moeten ook werken aan een beleid dat discriminatie van werknemers met aids tegengaat.

Andere aspecten die aan bod komen zijn: de leefbaarheid van plaatselijke gemeenschappen, genetisch gemodificeerde organismen, de rechten van inheemse volken en de betrokkenheid van aandeelhouders in de besluitvorming. Bedrijven moeten ook zelf controlestructuren opzetten, zoals bijvoorbeeld een mensenrechtencomité in de raad van bestuur.

Voorstel Chirac van tafel geveegd

Het initiatief beklemtoont dat het belangrijk is dat lokale organisaties, vooral in ontwikkelingslanden, controle uitoefenen op het gedrag van de ondernemingen. Verslagen over bedrijfsactiviteiten opgesteld door lokale gemeenschappen komen bij investeerders meestal geloofwaardiger over dan informatie van internationale bureaus of interne afdelingen van het bedrijf.

Enkele bedrijven hebben al een gedragscode aanvaard die consumenten en investeerders gerust moeten stellen. In andere gevallen hebben onafhankelijke organen als de VN en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) eigen gedragscodes voorgesteld.

De Franse president Jacques Chirac, gastheer van de top van de G8 in Evian van 1 tot 3 juni, heeft voorgesteld dat de leiders van de G8 een charter aanvaarden met principes voor een verantwoorde markteconomie. Dit om tegemoet te komen aan de groeiende bezorgdheid om het gedrag van ondernemingen. Maar volgens de milieuorganisatie Friends of the Earth zijn die plannen na verzet van de Amerikaanse en de Britse regering van tafel geveegd.

Marian schrijft:
"beste redactie,
het lijkt mij heel goed dat de kerken van uit hun maatschappelijke rol zich gaan bemoeien met het bedrijfleven. Het bedrijfsleven maakt of breekt een humaan bestaan van een gemeenschap."

Principles for Global Corporate Responsibility

Reacties