Katholieke kerk gaat schulden van Zambia en Guinee betalen

01-05-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

Katholieke bischoppen willen bij vermogende particulieren en bedrijven geld inzamelen om het fonds mee te vullen. Uit dat fonds wil de kerk 10 procent van de schuld aan de staat terugbetalen. In ruil daarvoor zal de Italiaanse regering de schuld geheel kwijtschelden. De voorwaarde hierbij is dat Zambia en Guinea hetzelfde bedrag spenderen aan lokale ontwikkeling.

De katholieke kerk voegt met de oprichting van het fonds de daad bij het woord. Vorige week klonk vanuit het Vaticaan scherpe kritiek op de Verenigde Staten en de Europese Unie. De twee economische grootmachten komen hun beloften over schuldverlichting voor arme landen niet na, vindt het Vaticaan.

In de VS is het met name het Congres dat gelden voor schuldsanering blokkeert. Het Vaticaan klaagt de EU aan dat 'weigert zijn eigen fondsen vrij te maken, zolang de Amerikanen hun verantwoordelijkheid niet oppakken'.

In Zambia leeft ongeveer 85 procent van de bevolking in armoede. Zambia kan dit jaar de totale schuld terugbrengen van 6,5 naar 4 miljard dollar. De jaarlijkse rente kost het land nog steeds 120 miljoen dollar.

Volgens Ellen Verheul van de Jubilee 2000-campagne in Nederland is het voor Zambia erg moeilijk om aan de voorwaarden voor schuldsanering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te voldoen. Het IMF wil privatiseringen, maar wie koopt de verliesgevende staatsmijnen op, vroeg de minister van Financiën zich onlangs af.

Verheul vindt het op zich 'lovenswaardig' dat de kerken meehelpen aan schuldsanering. Maar de staat komt daar 'wel erg makkelijk mee weg'. Volgens Verheul is schuldsanering geen 'liefdadigheid, maar een kwestie van rechtvaardigheid'.

In september vorig jaar spraken de westerse landen af om honderd miljard dollar bijeen te brengen voor schuldverlichting van 25 van de armste landen. 'Zelfs die harde internationale afspraken komt men niet na,' zegt Verheul. 'De Wereldbank schat dat men ten hoogste veertien landen zal helpen. Terwijl 52 landen dringend schuldsanering nodig hebben.'

Internationale schuldencampagne Jubilee2000

Reacties