Kamer opgeroepen tot duurzamer beleid

06-09-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

'Deze is zwaarder dan die van Zalm, maar die heeft ook zoveel meevallers', zei kamerlid J. Reitsma (CDA) die de koffer in ontvangst nam. Reitsma is de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Vrom). Hij beloofde de inhoud van de koffer binnen de Tweede Kamer te verspreiden.

Het was de tweede keer dat een koffer met duurzame ideeën op ‘Duurzame Dinsdag’, twee weken voor Prinsjesdag, werd aangeboden aan de Tweede Kamer. De organisatoren willen politici hiermee stimuleren om duurzaam beleid te ontwikkelen.

Duurzame Dinsdag wordt georganiseerd door de stichting Nationale Toekomstprijs (TNP) en de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO).

Duurzame Dinsdag is ook een poging het abstracte begrip 'duurzaam' concreter in te vullen en voor het publiek begrijpelijk te maken. De organisaties proberen mensen te stimuleren na te denken over hun toekomst en initiatieven te laten ondernemen in hun eigen omgeving.

Ooievaars en baby’s
TNP reikt elk jaar een prijs uit aan die individuen, instellingen en bedrijven die een 'duurzaam project' starten. Onder de inzendingen van dit jaar zit bijvoorbeeld het idee voor een gezelschapsspel over vervoerskeuzes. Door dit bordspel maken de spelers kennis met allerlei vormen van vervoer.

In Breda heeft de afdeling Natuur- en Milieu-educatie het plan opgevat voor een 'Ooievaarsbos'. De circa 3500 kinderen die dit jaar geboren zijn, mogen een boom planten op één hectare grond. De afdeling denkt zo de baby's en hun familie te betrekken bij de natuur- en milieu-ontwikkeling in Breda.

De wedstrijd van de TNP loopt nog. Op 26 oktober worden prijzen van 25.000 gulden uitgereikt aan de beste ideeën van individuen, instellingen en bedrijven. De inzendingen die tot nu toe binnengekomen zijn, zaten al in de koffer die aan het parlement is aangeboden.

'Een duurzame toekomst bereik je niet alleen,’ zei bestuursvoorziter H. Koning van de TNP. 'Burgers, instellingen en bedrijven laten zien dat zij bereid en in staat zijn initiatief te nemen. Wat de overheid betreft richten we ons tot U. Wij zijn van mening dat een duurzame ontwikkeling van Nederland bij uitstek in uw Kamer onderwerp van gesprek moet zijn.'

Klik hier en win de Nationale Toekomst Prijs!

Reacties