'Juiste strategie kan ziekten succesvol bestrijden'

20-12-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Uit een onderzoek van instellingen van de Verenigde Naties en de Wereldbank blijkt dat een aantal landen ziekten als aids, tuberculose en malaria met verve bestrijden. Het dodental als gevolg van die ziekten daalde.

Landen als Thailand, Uganda en Senegal hebben strategieën ontwikkeld waardoor het aantal met HIV-besmette personen afnam. In Azerbeidjan en Vietnam halveerde het aantal doden als gevolg van malaria en in China, India en Peru het aantal doden als gevolg van TB.

Het onderzoek somt succesverhalen op uit 20 verschillende landen en gaat in op sociale, geografische en economische voorwaarden.

De resultaten lijken hoopvol. ‘De vooruitzichten om de dood te voorkomen in ontwikkelingslanden zijn nog nooit zo goed geweest,’ zei Gro Harlem Brundtland, algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het rapport benadrukt voor een succesvolle bestrijding van de ziekten een zestal zaken nodig zijn:

  • politieke wil op het hoogste niveau om de doelen te bereiken
  • samenwerken met de private sector, maatschappelijke organisaties en VN-instellingen;
  • een onorthodoxe, pragmatische aanpak;
  • zorg dat het ‘ziekenhuis’ gewoon thuis is. Dat helpt het aantal sterfgevallen onder kinderen verminderen. Het trainen van moeders draagt bij aan een succesvolle aanpak;
  • zorg dat er voldoende medicijnen en andere goedkope middelen aanwezig zijn;
  • en meet de resultaten. Dat is noodzakelijk voor het plannen van de controle-maatregelen.

De doelstellingen voor het terugdringen van ziekten, geformuleerd op de toppen van de VN, kunnen worden gehaald, zo stellen de VN en de Wereldbank. Wat nodig is zijn fondsen en systemen waardoor de maatregelen en acties die succesvol blijken, ook elders worden toegepast.

Aan het rapport Health, a key to Prosperity: Success Stories in Developing Countries werkten de Wereldbank en vijf VN-instellingen mee: WHO, Unicef, Unesco, Unaids en Unfpa.

Gehele rapport: Health, a key to Prosperity: Success Stories in Developing Countries

Reacties