Jorritsma: binnen twee jaar windmolenpark in zee

08-11-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP

Het rapport is opgesteld door de commissie Review Near Shore Windpark onder leiding van prof.dr. H. Verbruggen van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Verbruggen pleit voor de aanleg van een demonstratiewindpark om de risico’s van dergelijke parken in zee te kunnen bepalen.

Minister Jorritsma wil nu spoed maken met de procedure om het demonstratiepark mogelijk te maken. Het gaat om een demonstratiepark van 50 tot 70 windmolens met een capaciteit van 100 megawatt. Volgens ingewijden gaat het park zo'n 400 miljoen gulden kosten.

Een dergelijk park moet volgens Verbruggen komen op een plaats waar de zee een diepte van 15 tot 20 meter heeft. Het kabinet ziet als de meest geschikte plek hiervoor een lokatie op ongeveer 12 kilometer uit de kust van Egmond. Voor strandgangers zou zo'n park dan gedurende een dag of tien per jaar – bij helder weer - zichtbaar zijn.

Verbruggen denkt dat de risico's van mislukking beperkt kunnen worden door stap voor stap toe te werken naar grote parken. Beschikbare locaties op het continentaal plat zouden via een veiling verdeeld kunnen worden.

Het Nederlandse consortium E-Connection, waarin onder andere Fortis Bank en Smit Maritime Contractors vertegenwoordigd zijn, heeft al een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van twee grotere parken op ongeveer 23 kilometer uit de kust en op waterdiepten van 20 en 25 meter. Nog nergens ter wereld is ervaring opgedaan met een windpark onder dergelijke omstandigheden.

Het ministerie van Economische Zaken

Reacties