Jongeren winnen energie-weddenschap met kabinet

06-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: oneWorld

Vlak voor de VN-Klimaatconferentie in Den Haag, in november 2000, waren de jongeren een weddenschap (’The Bet’) aangegaan met Milieu-minister Pronk, tevens voorzitter van de VN-Klimaatconferentie. Minstens 2500 jongeren beloofden in een half jaar tijd 8 procent van hun energieverbruik – en dus de uitstoot van het broeikasgas CO2 – te verminderen. Ze wilden daarmee bewijzen dat energiebesparen veel sneller kan dan regeringen nu laten zien.

De jongeren blijken ruimschoots aan de verwachtingen te hebben voldaan. Ruim 4000 jongeren deden thuis, op school, universiteit of vereniging mee aan The Bet. De resultaten zijn door gecontroleerd voetbalscheidsrechter John Blankenstein en adjunct-directeur Fred Langeweg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij brachten daarvoor ook bezoeken bij deelnemers thuis en op scholen.

Volgens The Bet-coördinator Cerian van Gestel hebben de jongeren aangetoond dat de uitstoot van broeikasgassen veel sneller kan worden teruggebracht dan de regeringen nu laten zien. ‘Niet alleen overtrof het aantal deelnemende jongeren alle verwachtingen, ze hebben ook ruim twee keer zoveel CO2 weten te besparen! Als de Nederlandse regering deze reductie zou weten te realiseren zouden we in één klap de besparingseisen van het Kyoto-protocol overtreffen!'

In het Klimaatverdrag (Kyoto-protocol) van 1997 hebben landen zich vastgelegd om vóór 2012 gemiddeld 5,2 procent te besparen op de uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van het basisjaar 1990. Die gassen dragen bij aan de opwarming van de aarde. De uitstoot van veel landen is sinds die tijd echter alleen maar toegenomen.

In november vorig jaar werden landen het in Den Haag niet eens over de te nemen maatregelen die moeten leiden tot vermindering van de broeikasgassen. Van 16 juli tot en met 27 juli buigen landen daar zich in Bonn opnieuw over.

De verliezer van de weddenschap, minister Pronk, heeft beloofd huisvesting te helpen realiseren voor de jongeren natuur- en milieuorganisaties.

Staatssecretaris Benschop van Buitenlandse Zaken gaf vrijdag het startschot voor de fietstocht die jongeren de komende week ondernemen naar Bonn. Zij hopen dat hun voorbeeld van energiebesparing als inspiratie dient voor de delegaties in Bonn om opnieuw te gaan praten over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

The Bet
VROM online

Reacties