Jongeren fietsen naar klimaattop in Bonn

04-07-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: ANP/onzeWereld

De jongeren rijden ongeveer 60 kilometer per dag. De aankomst in Bonn wordt verwacht op zondag 15 juli.

Vanaf 19 juli vergaderen milieuministers van over de hele wereld daar vier dagen lang over concrete maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Onduidelijk is of de invulling van het zogenaamde Kyoto-protocol nog enige kans van slagen heeft nu in navolging van de VS ook Japan en Rusland terugdeinzen voor harde maatregelen.

Er bestaat nochtans wetenschappelijke unanimiteit over het feit dat de door de mens geproduceerde broeikasgassen, zoals kooldioxide (CO2), bijdragen aan de opwarming van de aarde, en daarmee aan klimaatsverandering.

Veel van de fietsers hebben deelgenomen aan The Bet. Dat is een in november vorig jaar afgesloten weddenschap tussen Nederlandse jongeren en het kabinet. De jongeren wedden net voor de Klimaatconferentie in Den Haag met voorzitter Jan Pronk dat zij in zes maanden tijd hun CO2-uitstoot met acht procent konden verminderen.

Dat is ook de reductie die Nederland in 2012 moet hebben gehaald volgens de afspraken in het Kyoto Protocol.

Of de jongeren het hebben gered, maakt voormalig topscheidsrechter John Blankenstein vrijdag officieel bekend bij het ministerie van VROM in Den Haag. Staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) neemt dan de honneurs van Pronk waar. Bij verlies zullen de jongeren alle ministers en staatssecretarissen een week lang per fietsriksja naar hun Haagse afspraken vervoeren.

Winnen de jongeren, dan zal Pronk zich inspannen voor huisvesting van hun natuur- en milieuorganisaties. Bovendien krijgen zij dan een feest aangeboden, betaald door Pronk. Volgens de website van The Bet staat nu al vast dat ze hun CO2-doelstellingen ruimschoots hebben gehaald.

The Bet:

Reacties