Jongeren dagen kabinet uit om energiebesparing

21-08-2000
Door: OneWorld Redactie
Bron: doris

Lukt het de jongeren om in zes maanden hun CO2-uitstoot met 8 procent te verminderen dan moet het kabinet een jongerenmilieupand (‘met openingsfeest!’) voor hen betalen. Verliezen de jongeren dan beloven zij de ministers en staatssecretarissen een week lang in riksja’s door de stad te fietsen.

Jongeren in 25 Europese steden gaan eenzelfde weddenschap met hun regeringen aan. Zij willen met hun actie aantonen dat het broeikaseffect veel sneller kan worden aangepakt dan nu gebeurt.

De actie gaat van start in november als in Den Haag de Klimaattop wordt gehouden. Dan gaan regeringen vastleggen welk land hoeveel CO2-uitstoot moet verminderen. CO2 ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool. Dat leidt tot het broeikaseffect, dat algemeen als oorzaak wordt gezien van de klimaatsveranderingen op aarde.

Volgens de jongeren zijn de besparingen die de landen afspreken gering en gaan over een lange termijn. Op de Klimaatconferentie in Kyoto, in 1997, beloofde de Europese Unie tussen 2008 en 2012 de CO2-uitstoot met 8 procent te verminderen.

Die 8 procent denken de jongeren in een half jaar te verwezenlijken. ‘Wij weten dat het sneller kan: vorig jaar bespaarden Duitse jongeren op 190 scholen 10 procent van hun eigen CO2-uitstoot in slechts zeven maanden tijd!’ schrijven de jongeren op hun eigen website 'The Bet'.

Namens het kabinet moet minister Pronk van Milieu (Vrom) de weddenschap aangaan. ‘In principe is hij bereid de handschoen op te pakken,’ zegt coördinator Cerian van Gestel van The Bet. Enkele ministers hebben al enthousiast gereageerd, maar ambtenaren van Vrom willen eerst een aantal goed meetbare criteria vastleggen aan de hand waarvan de 8 procent CO2-reductie van de jongeren gemeten kan worden.

OOK WEDDENSCHAP MET EUROPESE COMMISSIE
De jongeren willen minstens 100 middelbare scholen, 10.000 jongeren en de helft van de hogescholen en universiteiten zover krijgen dat ze meedoen. Volgens een bepaalde methode, ook gebruikt door de zogeheten eco-teams, kan de afname van het energieverbruik goed worden gemeten. Controle gebeurt door ‘scheidsrechters met een wetenschappelijke achtergrond’ en in samenspraak met Vrom.

Individuen die meedoen, kunnen in een ‘checkbook’ hun goede gedrag bijhouden. Hoeveel kilometer ze op de fiets in plaats van de brommer naar school hebben getrapt. Hoeveel kringlooppapier in plaats van milieu-onvriendelijker papier ze hebben gebruikt.

Het is de bedoeling dat de resultaten in een database op de website van The Bet worden bijgehouden. Op dat adres staan ook tips hoe energie bespaard kan worden.

De komende maanden gaan de jongeren zoveel mogelijk leeftijdsgenoten en scholen overhalen mee te doen aan de weddenschap.

The Bet Nederland is een initiatief van Jongeren Milieu Aktief, de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling en het Landelijk Hogeschool en Universitair Milieu Platform.

The Bet Europa wil ook een weddenschap aangaan met de Europese Unie. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie zou reeds hebben toegezegd dat ook de Europese Commissie ‘The Bet’ zal aangaan. Er wordt gewacht op een schriftelijke bevestiging.

Website van The Bet (nog niet zichtbaar onder Netscape)

Reacties