Jong OS ontmoet Jong Business netwerk

01-03-2004
Door: Tekst: Hanno Bakkeren


Ondanks de vermeende synergie pikte je de mannelijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven er dankzij hun stropdassen direct uit. Jong-Rabo -zo'n 900 leden in de leeftijd van 25 tot 35 jaar- was met een forse delegatie uitgerukt. Vooral overzees is de Rabobank volgens voorzitter George Geerst (32) al erg actief met 'ICCO-achtige dingen'. Hij is er zelf nog niet bij betrokken, en om daar verandering in te brengen hoopte hij deze avond een aantal inspirerende contacten op te doen. Iemand als Martin Admiraal (20) misschien. Martin heeft, naast zijn studies rechten, conflictstudies én filosofie, ook nog tijd om 16 uur per week actief te zijn als VN-Jongeren Secretaris. 'Ik wil ook de niet-geijkte idealistische jongeren betrekken bij wat we doen, laten zien dat we wel degelijk een verschil kunnen maken.'

En zo had iedereen een eigen agenda. Liejet van den Broek (29) is behalve kandidaat-notaris ook bestuurslid van 'Moskerem' - 'nieuw begin'- een stichting die zich inzet voor kansarme Ethiopiërs. Ze was er in de eerste plaats om zich te oriënteren en een beetje wegwijs te worden in de onoverzichtelijke OS-wereld. 'We willen zo veel doen, maar een beetje hulp zou zeer welkom zijn. Waar moet je zijn?' Nou, deze borrel bijvoorbeeld, al bleven veel vragen onbeantwoord. 'Dat was ook niet ons doel', zegt Kim Poldner. 'Contacten leggen, daar gaat het vanavond om en dat is zo te zien prima gelukt. Deze borrel krijgt zeker een vervolg.'Reacties