Johannesburg: Organisaties willen bindende afspraken voor bedrijven

20-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Bedrijven dienen de volle verantwoordelijk te nemen voor de sociale en ecologische gevolgen van hun functioneren. Daarbij gaat het niet alleen om vrijwillige initiatieven, maar om bindende afspraken,’ zo schrijven de organisaties. Maar nieuwe regels en bindende afspraken is het bedrijfsleven een gruwel.

Om de noodzaak van bindende internationale regels te onderstrepen klaagde Milieudefensie dinsdag de Nederlandse voedselmultinational Nutreco aan. Volgens de milieuorganisatie zou de multinational milieu- en sociale problemen op Chileense zalmkwekerijen veroorzaken. Daarmee schendt Nutreco, wereldwijd marktleider in gekweekte zalm, de richtlijnen voor multinationals van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Milieudefensie kondigde aan de komende maanden vijf Nederlandse bedrijven onder de loep te nemen die het niet zo nauw nemen met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland.

Op 31 augustus bouwen maatschappelijke organisaties onder het motto: ‘Handel kent grenzen!’ een brug op de Dam in Amsterdam. Ook daar wordt de boodschap uitgedragen dat handel niet ten koste mag gaan van mens en milieu.

Earth Charter

Het Nationaal Platform Johannesburg pleit voor duurzame handel met duidelijke uitgangspunten. Handel dient ‘zo eerlijk, ecologisch verantwoord, en veilig mogelijk te zijn’. Daarvoor dienen ‘de prijzen van die goederen (…) de echte kosten te reflecteren’. Schadelijke subsidies en handelsbarrières voor ontwikkelingslanden dienen te worden afgeschaft. En: ‘WTO-beslissingen (over internationale handel, red.) mogen niet prefaleren boven internationale milieu- en ontwikkelingsverdragen’.

Verder eist het Nationaal Platform dat er op de Aardetop niet wordt getornd aan afspraken die op eerdere toppen zijn gemaakt, zoals op de eerste Aardetop in Rio in 1992 (Agenda 21), de conferenties in Doha (over handel) en Monterrey (over financiering van armoedebestrijding) en aan de Millienniumdoelen.

Ook vinden de organisaties dat er een mondiaal ethisch kader voor duurzame ontwikkeling moet komen, waarbij het bestaande Earth Charter als ‘leidraad en inspiratiebron’ moet dienen.

Het Nationaal Platform Johannesburg heeft een vertegenwoordiger in de officiële delegatie naar de Wereldtop die onder leiding staat van premier Balkenende.

Hier staan de tien prioriteiten van het Nationaal Platform Johannesburg
Acties rond de 'Johannesbrug' op de Dam in Amsterdam
Acties rond de 'Johannesbrug' op de Dam in Amsterdam

Reacties