Johannesburg: Aan ideeën geen gebrek

27-08-2002
Door: OneWorld Redactie
Bron: OneWorld

‘Het voldoet aan veel doelstellingen,’ zegt de Nederlander Pascal van den Noort, hoofd van Velo Mondial die in Johannesburg zijn fietsenplan wil slijten. De (gebruikte) fietsen die hij voor nog geen 30 euro in de aanbieding heeft, zijn bedoeld voor de inwoners van de arme townships in Zuid-Afrika.

Zij hebben daarmee een schone en goedkope vorm van transport om buiten hun gemeenschap naar werk zoeken. Kinderen kunnen naar scholen die op het platteland vaak niet in de buurt zijn. En, zegt Van den Noort, mobiliteit bevordert de emancipatie van vrouwen.

Het fietsenplan wordt gesteund door de Europese Commissie en de Japanse fietsenfabrikant Shimano. Het is een van de honderden mooie ideeën die belangengroepen, ondernemers en overheden in Johannesburg als concrete mogelijkheden presenteren om te voldoen aan de internationale ontwikkelingsdoelen.

Het nieuwe mantra

Andere plannen zijn ambitieuzer. Het Nederlandse energiebedrijf Nuon wil het platteland in Zuid-Afrika voorzien van duurzame energie, zodat kinderen ’s avonds hun huiswerk kunnen maken en hun ouders TV kunnen kijken. Het Franse EdF, het olieconcern TotalFinaElf en BP Solar willen die energie leveren aan gehele platteland in Afrika. De overheden van Japan en Indonesië en de Nature Conservanncy komen met plannen om de houtkap in Azië tegen te gaan.

Het zijn vormen van publiek-private-samenwerking, programma’s waaraan maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en lokale gemeenschappen deelnemen. Zowel de Nederlandse als de Amerikaanse regering zien veel heil in die concrete vorm van duurzame ontwikkeling.

Want sinds de eerste Aardetop in Rio in 1992 is er weinig concreets gebeurd met de mooie afspraken die landen maakten. Rijke landen kwamen ook nauwelijks met geld over de brug.

De publiek-private-programma’s zijn nu hét nieuwe mantra voor duurzame ontwikkeling. De Verenigde Naties hebben er een speciaal fonds voor opgericht om die plannen mede te financieren. Sinds juni, toen er kon worden ingediend, wordt het VN-kantoor overspoeld met voorstellen op gebied van duurzame energie, armoedebestrijding en de voorziening van schoon water.

Critici wijzen erop dat zwakke overheden op deze manier de ‘last’ van duurzame ontwikkeling op de schouders kunnen leggen van de private sector. Ook stellen zij dat er toch een overheid nodig is die de algemen lijnen voor ontwikkeling uitzet. ‘Er is een verschil tussen een mondiaal plan en concrete, laag-bij-de-grond project,’ zegt Jacob Scherr van de Natural Resources Defense Council in de VS.

Publiek-private samenwerking, zogeheten type-2 initiatieven

Reacties