Greenpeace
Gepubliceerd
8 juni 2022
Locatie
Amsterdam, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
16-24
Opleidingsniveau
n-v-t

Omschrijving

English text below

We zitten midden in de klimaatcrisis, maar de moeilijke besluiten die grote vervuilers echt aanpakken en in lijn brengen met 1,5 graad ontbreken. Een van de duidelijkste voorbeelden is de luchtvaart. In de coalitieonderhandelingen is een besluit vooruitgeschoven. Maar dit jaar moeten keuzes gemaakt worden. Het is steeds duidelijker dat krimp nodig is. Tegen de herrie voor omwonenden, de CO2-uitstoot voor het klimaat en voor de ontbrekende natuurvergunning. 

In het Greenpeace Campagnelab ga jij samen met een team van andere gemotiveerde vrijwilligers aan de slag om de beweging op luchtvaart te vergroten en te versterken. Zo voeren we de druk op grote vervuilers Schiphol en KLM verder op. 

Met het mobilisatie team organiseren we een reeks evenementen met als doel mensen te informeren en te inspireren om in actie te komen. De precieze invulling van deze opdracht geef je samen met het team vorm. Leren door te doen staat centraal. Vooraf en onderweg krijg je deskundige training en coaching. In het Campagnelab leer je verscheidene campagne en leiderschapsvaardigheden. 

Ga jij met ons de uitdaging aan om de luchtvaart eindelijk in lijn met het Parijsakkoord te krijgen?

Greenpeace Nederland zoekt per 06-09-2022 een teamlid Campagnelab (15 uur p/w) (vrijwillig)

Wat doe je als teamlid:

 • Je leert de basis van geweldloos campagne/actievoeren;
 • Je haakt aan bij het People versus Polluters team;
 • Je werkt 1 dag per week op het kantoor en 1 dag thuis (dinsdag, donderdag);
 • Je organiseert in teamverband evenementen die nieuwe mensen inspireren in actie te komen;
 • Je ontwikkelt mogelijk een creatieve actie of activiteit op het onderwerp luchtvaart.

Wie we zoeken:

 • Je bent een teamspeler, die kan werken in een flexibele omgeving;
 • Je hebt ervaring met het organiseren en uitvoeren van activiteiten en/of acties;
 • Je hebt goede sociale vaardigheden;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je kunt doorbuffelen als het moet;
 • Je hebt affiniteit met de klimaatbeweging of bent al actief bij een (grassroots) klimaat- of natuurgroep. 

Wat we bieden:

 • Je komt terecht in een gemotiveerd team;
 • Je doet kennis en ervaring op in campagnevoeren en het opzetten van activiteiten;
 • Je krijgt vrijheid en verantwoordelijkheden met deskundige begeleiding;
 • Je werkt vanuit een fijn, open kantoor op de NDSM-werf in Amsterdam of vanuit huis;
 • Je krijgt reiskostenvergoeding.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jelle Zijlstra, 06 14 40 60 87 Je motivatiebrief voorzien van cv kun je e-mailen naar: jelle.zijlstra@greenpeace.org.

De deadline voor deze vacature is 25-07-2022. Je kunt je aanmelden als groep/team. Bij Greenpeace geloven we dat diversiteit in een team leidt tot betere en inclusievere campagnes. Daarom nodigen we uitdrukkelijk BIPOC, vrouwen, niet academisch geschoolden en andere groepen uit om te reageren! Het kantoor is rolstoeltoegankelijk. Als je hier vragen of opmerkingen over hebt, horen we dat heel graag.

Mocht je niet voldoen aan het profiel maar lijkt de functie bij je te passen en ben je van mening dat je een positieve bijdrage kan leveren aan onze mobilisatie uitdaging? Voel je dan zeker uitgenodigd om toch een motivatiebrief te sturen.

Een wereld die draait op schone energie, met duurzame landbouw, rijke bossen en oceanen vol leven. Dat is de wereld volgens Greenpeace. We doen onderzoek, stellen misstanden aan de kaak en overleggen met overheden en bedrijven over oplossingen. Als dat niet genoeg is, organiseren we creatieve en geweldloze acties. Greenpeace beschermt onze aarde al 50 jaar met veel succes, dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van onze donateurs.

Team member Campaign Lab, September - November 2022 (15 hours p/w) (volunteer)

We're in the middle of the climate crisis, but the tough decisions that really address big polluters and align them with 1.5 degrees are missing. Aviation is one of the clearest examples. In the coalition negotiations a decision has been pushed forward. But this year, decisions must be made. It is becoming increasingly clear that downsizing Schiphol is necessary. Against the noise that local residents suffer from, the CO2 emissions, and for the missing nature permit. 

In the Greenpeace Campaign Lab you and a team of other motivated volunteers will work to increase and strengthen the movement on aviation. In this way, we will further increase the pressure on major polluters Schiphol and KLM. 

The mobilization team will organize a series of events with the aim of informing and inspiring people to take action. The precise interpretation of this assignment will be determined together with the team. Learning by doing is central. You will receive expert training and coaching before and during your assignment. In the Campaign Lab you will learn various campaign and leadership skills. 

Will you join us in the challenge to finally get aviation in line with the Paris Agreement?

Greenpeace Netherlands is looking for a team member Campaign lab (15 hours p / w) as of 06-09-2022 (voluntary)

What will you do as a team member:

 • You will learn the basics of non-violent campaigning/action;
 • You will join the People versus Polluters team;
 • You work 1 day a week at the office and 1 day at home (Tuesday, Thursday);
 • You will organize events as a team that motivate new people to take action;
 • You may develop a creative action or activity on the topic of aviation.

Who we are looking for:

 • You are a team player, who can work in a flexible environment;
 • You have experience in organizing and implementing activities and/or actions;
 • You have good social skills;
 • You have a hands-on mentality and you can push through when you need to;
 • You have affinity with the climate movement or are already active in a (grassroots) climate or nature group. 

What we offer:

 • You will be working in a motivated team;
 • You will gain knowledge and experience in campaigning and setting up activities;
 • You get freedom and responsibilities with expert guidance;
 • You will work from a nice, open office at the NDSM-werf in Amsterdam or from home;
 • You will receive a travel allowance.

For more information about this position, please contact Jelle Zijlstra, 06 14 40 60 87. Please email your motivation letter and CV to: jelle.zijlstra@greenpeace.org.

The deadline for this vacancy is 25-07-2022. You can apply as a group/team. At Greenpeace we believe that diversity in a team leads to better and more inclusive campaigns. Therefore, we explicitly invite BIPOC, women, non-academics and others to apply! The office is wheelchair accessible. If you have any questions or comments about this, we would love to hear from you.

If you do not fit the profile but the position seems to suit you and you believe you can make a positive contribution to our mobilization challenge? Then please feel free to send us a cover letter anyway.

A world that runs on clean energy, with sustainable agriculture, rich forests and oceans full of life. That's the world according to Greenpeace. We conduct research, expose abuses and consult with governments and companies on solutions. If that is not enough, we organize creative and non-violent actions. Greenpeace has been successfully protecting our planet for 50 years, thanks to the efforts of volunteers and the support of our donors.

 

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/