Gepubliceerd
15 november 2022
Locatie
Amsterdam, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
<16 uur
Opleidingsniveau
n.v.t.

Omschrijving

Over BOOST 

BOOST is een dynamische ontmoetingsplek in Amsterdam waar mensen met en zonder  vluchtachtergrond samenwerken aan integratie, participatie en perspectief. Wekelijks doen  een paar honderd mensen mee in het gevarieerde programma, dat gericht is op drie pijlers:  taal, ontmoeting en ontwikkeling. BOOST is een bottom up burgerinitiatief dat sinds de start  in 2016 is uitgegroeid tot een bekende maatschappelijke voorziening in de stad. Het  programma en het pand worden helemaal door 100+ vrijwilligers in zelfbeheer  georganiseerd. De leiding en coördinatie van het project is in handen van de algemeen  coördinator en het kernteam, dat verder bestaat uit een locatiemanager, zakelijke leider en  programmamanager. Samen met alle deelnemers, vrijwilligers en een klein uitvoerend team  maken zij BOOST tot een unieke plek in de stad.  

BOOST valt onder de Stichting BOOST voor Vluchtelingen, en heeft een onafhankelijk bestuur, dat op afstand functioneert. Bestuur en organisatie werken vanuit een duidelijke  visie aan een duurzaam toekomstperspectief voor nieuwkomers, en voor BOOST.  Doorontwikkeling, verdere professionalisering en het continueren en uitbouwen van een  relevant netwerk van partners binnen en buiten de stad staan daarbij centraal.  

De voorzitter 

De voorzitter heeft een duidelijke visie op de positie en perspectief van vluchtelingen in  Nederland, en is een voor de buitenwereld bekende of herkenbare persoon.  

De voorzitter is het gezicht van het bestuur van de stichting en vertegenwoordigt het bestuur  formeel naar buiten. In de praktijk wordt BOOST in eerste instantie vertegenwoordigd door  de algemeen coördinator van BOOST. De voorzitter van het bestuur heeft affiniteit en/of  aantoonbare ervaring met (vluchtelingen)organisaties die visie en inhoud centraal stellen bij  de verdere doorontwikkeling en professionalisering. 

De voorzitter van het bestuur en de algemeen coördinator van BOOST stemmen geregeld  informeel met elkaar af.  

Competenties 

  1. Externe positionering  

De voorzitter heeft een breed netwerk en goede contactuele eigenschappen. Is in staat  (informele) netwerken effectief aan te wenden om doelstellingen te realiseren en zaken voor  elkaar te krijgen. Vertegenwoordigt de stichting en achterban waar nodig bij overheden en  andere stakeholders. Is gericht op de belangenbehartiging en de versterking van het imago  en positie van de stichting. 

  1. Verbindend en stimulerend leiderschap  

De voorzitter heeft het vermogen om in teamverband te werken en leiding te geven aan het  bestuur. Kan goed luisteren en weet standpunten goed en overtuigend voor het voetlicht te  brengen. Ziet oplossingen in plaats van problemen. Is in staat bruggen te bouwen tussen  mensen en groepen. Inspireert en motiveert. Is samen met de algemeen coördinator het  aansprekende en herkenbare boegbeeld van/voor de stichting. 

De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur voor, en hij/zij draagt zorg voor een  evenwichtige verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het bestuur. De  voorzitter voert functioneringsgesprekken met de algemeen coördinator, en evalueert  periodiek het functioneren van bestuur en bestuursleden. 

  1. Omgevingssensitiviteit  

De voorzitter heeft een brede scope en is goed geïnformeerd over maatschappelijke,  economische en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren die van belang zijn  voor nieuwkomers. Heeft daarnaast kennis van de positie en invloed van de stakeholders,  ziet verbanden en weet onderwerpen te verbinden aan de belangen van de stichting.  

De geschatte tijdsinvestering voor deze functie bedraagt gemiddeld 2 dagdelen per maand. 

Reacties en informatie 

Belangstellenden zijn van harte welkom om te reageren. Dat kan tot uiterlijk 31 december 2022, met een mail met motivatie en cv aan bestuur@boostamsterdam.nl

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen met: 

Voor meer algemene informatie over BOOST zie www.boostamsterdam.nl.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

5 december 2022

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/