Bring The Elephant Home
Gepubliceerd
26 mei 2023
Locatie
Vlaardingen, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
<16 uur
Opleidingsniveau
hbo

Omschrijving

Stichting Bring The Elephant Home

Voor een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven.

Ben jij de nieuwe penningmeester van stichting Bring The Elephant Home?

Bring The Elephant Home zoekt een bestuurslid om haar bestuur te versterken. We zoeken een ervaren penningmeester die kan bijdragen aan een zich sterk ontwikkelende organisatie. We zoeken een persoon die bekend is met non-profit organisaties en die, samen met de voorzitter en de directeur, het jaarlijkse en meerjarige financiële perspectief van de stichting beheert.

Missie

Olifanten worden met uitsterven bedreigd. Hun leefgebied verdwijnt en daarom gaan ze buiten beschermde gebieden op zoek naar voedsel en water. Zo ontstaan er meer en meer conflicten tussen olifanten en mensen. Als de olifant verdwijnt, verliezen we een prachtige diersoort, die cruciaal is voor onze natuur en de ecosystemen waar hij leeft. Bring the Elephant Home zet alles op alles om de overlevingskans van olifanten te bevorderen. We hebben projecten in Zuid-Afrika en Thailand. De mensen die dichtbij olifanten leven, zoals kleine boeren en dorpelingen die rond reservaten wonen, hebben vaak het meeste last en het minste profijt van hun aanwezigheid. Daarom starten onze projecten bij de lokale gemeenschap. We streven naar duurzaam positieve verandering, naar een wereld waar mens en olifant in harmonie naast elkaar kunnen leven. Lees meer over de projecten van de stichting.

Over de stichting, het bestuur en de nieuwe penningmeester

Bring The Elephant Home maakt in 2023 een nieuw meerjarenbeleidsplan. De afgelopen beleidsperiode is gekenmerkt door groei van de organisatie. We verwachten dat dat ook de komende jaren het geval zal zijn, wat vraagt om verdere professionalisering. Op dit moment bestaat het bestuur van Bring The Elephant Home uit drie personen. We vergaderen circa een keer per kwartaal (online) over lopende zaken en voor besluitvorming. Het bestuur is onbezoldigd.

Ben jij onze penningmeester?

De penningmeester beschikt over goed financieel inzicht, organisatievermogen en heeft bestuurlijke ervaring. Naast de meerjarenraming zijn er kwartaal- en jaarrapportages nodig. De voorzitter en penningmeester stemmen onderling verdere taken af. Het is van belang om affiniteit te hebben met natuur en de projecten van Bring The Elephant Home. Reacties graag naar support@bteh.org, voor maandag 19 juni.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

Vacature bestuur BORO x Atelier   Amsterdam, Nederland nieuw
24 mei 2023
22 mei 2023
22 mei 2023

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/