Gepubliceerd
6 september 2022
Locatie
Utrecht, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
N.v.t.  
Opleidingsniveau
hbo-wo

Omschrijving

Wil jij jouw kennis en ervaring inzetten voor GroenLinks in de Europese Unie? In deze onbetaalde bestuursfunctie draag je bij aan het werk van onze Europarlementariërs en hun medewerkers in Brussel.

Over de Stichting GroenLinks in de Europese Unie
De Stichting GroenLinks in de Europese Unie, kortweg GLiEU, heeft als doel ondersteuning te bieden aan de eurodelegatie: de Europarlementariërs die GroenLinks in het Europees Parlement vertegenwoordigen en hun medewerkers. De stichting adviseert de delegatie over het te voeren personeelsbeleid en draagt zorg voor een transparant beheer en een optimale besteding van haar financiële middelen. De delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement bestaat uit 3 leden en 14 medewerkers.

Het stichtingsbestuur
Het bestuur van de stichting GLiEU bestaat uit vijf leden: de delegatieleider van GroenLinks in het Europees Parlement (Bas Eickhout), de internationaal secretaris van het partijbestuur van GroenLinks, de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid personeelszaken. De medewerker personeel en financiën van de delegatie ondersteunt het bestuur bij haar taken. De positie van voorzitter komt vacant omdat de maximale zittingstermijn van de huidige voorzitter binnenkort verstrijkt. Het bestuur vergadert gemiddeld viermaal per jaar, doorgaans in Utrecht en eenmaal per jaar in Brussel. In de regel kost het bestuurswerk ongeveer één dag per maand.

Jouw taken
De voorzitter initieert ontwikkelingen binnen de Stichting GLiEU en geeft er leiding aan. Daarnaast leidt de voorzitter de vergaderingen en stelt de agenda op.

De voorzitter coördineert tijdige en heldere besluitvorming met betrekking tot de taken van de stichting, met name zaken die het personeelsbeleid van de eurodelegatie en de financiën van de stichting betreffen. Daarbij zorgt de voorzitter voor goede borging van relevante regelgeving met oog voor de belangen van de delegatie, van de medewerkers en andere belanghebbenden.

De voorzitter zet zich in voor positieve werkrelaties tussen de bestuursleden, met de leden en medewerkers van de eurodelegatie en met andere partijen, zoals het Landelijk Bureau van GroenLinks. De voorzitter zorgt voor een prettige en veilige omgeving, waarin alle bestuursleden hun bijdrage kunnen leveren. De voorzitter fungeert als sparring partner voor de andere bestuursleden.

Profiel
Voor deze functie zoeken we iemand met:

  • Bestuurlijke ervaring in een soortgelijke rol en bestuurlijke sensitiviteit.
  • Verbindende en communicatieve competenties en een besluitvaardige en oplossingsgerichte instelling.
  • Interesse in Europese politiek en affiniteit met de sociale en groene waarden waar GroenLinks voor staat.
  • Competenties om diversiteit te (h)erkennen, waarderen en benutten en zelfbewustzijn van de eigen achtergrond.
  • Bij voorkeur leidinggevende ervaring in een non-profit omgeving en relevante ervaring op het gebied van personeelsbeleid en financieel management.

GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid en streeft ernaar een diverse en inclusieve beweging te zijn. Jouw unieke perspectief is waardevol. We zijn benieuwd naar je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en ervaring. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om te solliciteren.

 

Meer info
Meer informatie over de GroenLinks eurodelegatie kun je vinden op https://groenlinks.nl/europa. Ook kun je daar haar politieke jaarverslagen en jaarrekeningen vinden.

Voor vragen en meer informatie over deze onbezoldigde bestuursfunctie kun je contact opnemen met Erik Ackerman, de huidige voorzitter van het bestuur, via 06–27074934 of ejmackerman@yahoo.com.

Belangstelling
Reacties, bestaande uit een beknopte motivatiebrief en een CV, ontvangen wij graag uiterlijk zondag 9 oktober 2022 op het e-mailadres wvleeuwen@groenlinks.nl. Een voordrachtscommissie zal met enkele kandidaten gesprekken voeren. De eerste ronde gesprekken is gepland op vrijdag 14 oktober 2022 (in Utrecht) en de tweede ronde op maandag 24 oktober (online). Op grond van de voordracht zal het Partijbestuur van GroenLinks de nieuwe voorzitter benoemen.  We streven naar een benoeming per 1 januari 2023.

 

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/