Gepubliceerd
24 november 2022
Locatie
Leiden, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
36-40 uur
Opleidingsniveau
wo

Omschrijving

 1. O r g a n i s a t i e

Stichting Kinderpostzegels presenteert zichzelf als volgt:

Wij zijn Kinderpostzegels. Dé goededoelenorganisatie van en door kinderen. We bieden prikkelende programma’s in binnen- en buitenland, werven fondsen om deze te ontwikkelen en maken het mogelijk dat kinderen elkaar helpen. We zetten gelijke kinderkansen op de kaart. Bij iedereen. Zodat aandacht en middelen groeien. En kinderen vrij en blij naar school kunnen gaan. Waar ze allemaal evenveel kansen krijgen zich te ontwikkelen. Daar zetten we alle hulptroepen voor in.

De komende jaren ligt voor Kinderpostzegels de focus op kinderen een blijvende stap verder helpen in de projecten en de impact samen met partners en kinderen vergroten. Om deze ambities waar te kunnen maken richten Kinderpostzegels zich op het versterken van het merk en het verbreden en verbinden van doelgroepen die duurzaam willen bijdragen aan de missie.

Kinderpostzegels heeft een organisatiestructuur met drie afdelingen: Programma’s en Projecten, Marketing, Communicatie en Fondsenwerving en Bedrijfsvoering. Kinderpostzegels heeft 35 enthousiaste en ambitieuze medewerkers in dienst die zich inzetten om kinderen te helpen hun kansen te maximaliseren.

 1. A a n l e i d i n g  v a n   d e   v a c a t u r e

De vacature is ontstaan vanwege het vertrek van de huidige Directeur-Bestuurder.

 1. D e  f u n c t i e   e n   d e   d i r e c t e o m g e v i n g

De Directeur-Bestuurder is verantwoordelijk voor -de doorontwikkeling en implementatie van- het strategische beleid, de realisatie van de maatschappelijke en financiële doelstellingen en de verdere ontwikkeling van de organisatie. De Directeur-Bestuurder geeft leiding aan het Management Team, dat bestaat uit het Hoofd Programma’s en Projecten, het Hoofd Marketing Communicatie en Fondsenwerving en het Hoofd Bedrijfsvoering.

De Directeur-Bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht en legt hieraan periodiek verantwoording af. Deze Raad van Toezicht keurt het meerjarenbeleid, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed. Daarnaast functioneert de raad als klankbord en adviseur voor de Directeur-Bestuurder.

De functie Directeur-Bestuurder is een boeiende eindverantwoordelijke positie voor een bevlogen stevige leider die de ambitie van de organisatie in goede banen leidt en de organisatie verder professionaliseert. De functie vereist daarom goed en duidelijk leiderschap, uitstekende netwerk- en commerciële vaardigheden en grote deskundigheid. Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke kandidaat affiniteit met de doelgroep van Kinderpostzegels heeft: de kinderen.

 1. D e  t a k e n

De belangrijke aandachtspunten voor de functie laten zich op hoofdlijnen als volgt omschrijven:

 • Samen met het MT en de medewerkers doorontwikkelen en implementeren van de nieuwe strategie en zo de transitie naar het nieuwe duurzame organisatiemodel realiseren.
 • De impact van projecten voor grote groepen kinderen verder vergroten door het vernieuwen van de aanpak en werkwijze, en de monitoring hierop versterken.
 • De bekendheid van Kinderpostzegels en de projecten vergroten onder de particuliere doelgroepen, de zakelijke markt, de vermogensfondsen, overheden en donateurs.
 • Verbreden van fondsenwerving op basis van nieuwe proposities, om zorg te dragen voor een financieel gezonde organisatie, nu en in de toekomst.
 • Blijven actualiseren van de Kinderpostzegelactie, om kinderen nog enthousiaster te maken, nog meer scholen te binden en de inkomsten te maximaliseren.
 • Zorg dragen voor een adequate kwalitatieve en kwantitatieve bezetting waarin voor iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid passend en duidelijk is.
 • Zorg dragen voor een duidelijke richting en voor een evenwichtige verdeling en planning van activiteiten opdat de organisatie op een verantwoorde wijze wordt uitgedaagd.
 • Met de wind in de zeilen van het 100-jarig bestaan van Kinderpostzegels het merk Kinderpostzegels in 2024 op een hoger plan tillen.
 • De belangrijke basis van partnerschappen van Kinderpostzegels versterken, door grondig te selecteren en te bouwen aan langjarige succesvolle samenwerkingen.
 1. D e  k a n d i d a a t

Aan de gezochte kandidaat worden onder meer de volgende functie- en ervaringseisen gesteld:

 • Universitair werk- en denkniveau.
 • Leidinggevende ervaring als Directeur-Bestuurder binnen een organisatie in verandering, bij voorkeur in een goede doelen omgeving waar fondsenwerving een essentiële activiteit is.
 • Ervaring met de interactie tussen publieke en private contexten.
 • Expertise en visie op het gebied van het invoeren van impactmanagement.
 • Visie op organisatieontwikkeling en digitalisering van activiteiten.
 • Visie op kinderparticipatie en verstevigen van betrokkenheid van de doelgroep.
 • Ruime ervaring met HR-vraagstukken en met het sturen op financiën, ICT en bedrijfsvoering.
 • Ervaring in het op- en uitbouwen van een netwerk en daarin aantoonbaar succesvol.
 • Ervaring in het creëren van een open werkklimaat waarin medewerkers in een veilige omgeving kunnen excelleren.

Qua persoonlijkheid wordt gezocht naar een leider die zich herkent in onderstaand profiel:

 • Overtuigend op basis van gezag/uitstraling en ervaring.
 • Een natuurlijk boegbeeld.
 • Reflectief: staat open voor feedback en geeft die ook.
 • Is duidelijk en transparant.
 • Werkt zorgvuldig en efficiënt.
 • Is een beslisser, geeft richting en waar mogelijk ruimte. Hakt knopen door met inachtneming van relevante inbreng vanuit de organisatie.
 • Communicatief vaardig.
 • Uitstekend Nederlands en Engels, Frans is een pré.
 1. B e z o l d i g i n g

Kinderpostzegels volgt de ‘Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht’ van de branchevereniging Goede Doelen Nederland. Uitgegaan wordt van inschaling in schaal 14 CAO Jeugdzorg. Een dienstverband op basis van 36 of 40 uur is mogelijk. De Raad van Toezicht heeft de BSD-score voor de bezoldiging vastgesteld op 390 punten

 1. D e  p r o c e d u r e

Voor Stichting Kinderpostzegels begeleidt Monique de Vos van Chasse Executive Search de zoektocht naar de nieuwe Directeur-Bestuurder. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is zondag 11 december 2022 via info@chassesearch.nl.

Gesprekken bij Chasse Executive Search vinden plaats in november en december 2022. U wordt in december 2022 geïnformeerd of u wordt uitgenodigd voor de eerste gespreksronde bij de opdrachtgever.

De gesprekken bij Stichting Kinderpostzegels vinden plaats in de tweede helft van januari begin februari 2023: de eerste gespreksronde vindt plaats op met 2 leden van de Raad van Toezicht, Michiel de Wilde en Mirjam van Leeuwen en met een van de leden van het MT, de heer Merlijn van Steveninck, hoofd Bedrijfsvoering. Deze gesprekken vinden plaats bij Chasse in Den Haag op maandag 23 januari tussen 15.00 en 20.00 uur.

Vervolgens vindt een vervolggesprek plaats met de overige leden van de Raad van Toezicht op maandag 30 januari 2023 tussen 16.00 en 19.00 uur (kantoor Chasse). Tenslotte vindt een kennismakingsgesprek plaats met de andere MT-leden en een delegatie van de Ondernemingsraad op maandagmiddag 6 februari 2023. Het streven is om de procedure in de eerste helft van februari 2023 af te ronden. Een diploma- en referentiecheck maken deel uit van de procedure. Tevens vindt een assessment onderzoek plaats en dient u een VOG te overleggen.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Het Noordbrabants Museum | Zakelijk directeur   's-Hertogenbosch, Nederland nieuw
5 december 2022
5 december 2022

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/