Gepubliceerd
4 juni 2022
Locatie
Den Haag, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
32-36
Opleidingsniveau
wo

Omschrijving

Delegated Representative Duurzame Economische Ontwikkeling (Mekong Delta)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Functieomschrijving
RVO is, in nauwe samenwerking met de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Vietnam (EKN), op zoek naar een Delegated Representative (DR) om de samenwerking te versterken tussen Vietnam en Nederland op het gebied van water en landbouw, maar ook van energie en transport.

Achtergrond
Vietnam behoort tot de grootste wereldwijde exporteurs van producten die zo divers zijn als rijst, vis, garnalen en fruit. De prestaties op het gebied van landbouwopbrengsten, -output en export waren echter indrukwekkender dan de winst op het gebied van efficiëntie, boerenwelzijn en productkwaliteit. Gebrek aan afstemming en inconsistenties tussen landbouw- en waterbeleid in combinatie met trends in klimaatverandering die de seizoen omstandigheden van de delta polariseren, hebben 'vroege crisissituaties' veroorzaakt, zoals de overstroming van 2011 en de droogte van 2014 en 2016. Deze gebeurtenissen leidden tot een brede consensus dat de agrarische sector op een kritisch kantelpunt is beland. Het kan zich blijven richten op productievolumes en blijven groeien als exportplatform, waardoor de sector verder wordt gedreven in de richting van zijn specialisatie van assemblagefuncties met een lage toegevoegde waarde. Als alternatief kan de sector kiezen voor een strategie om zijn volledige ontwikkelingspotentieel in de komende decennia te realiseren en gebruik te maken van de huidige groeigolf om te diversifiëren en door te schuiven in de keten naar functies met een hogere toegevoegde waarde, lagere CO2-emissies en minder schade voor milieu en biodiversiteit.

In 2013 werd in het Mekong Delta Plan (MDP) de conclusie getrokken dat een verschuiving in de beleidsplanning van ongecoördineerde economische diversificatie naar agro-business gerichte specialisatie van vitaal belang is voor een veilige en duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van de delta. Deze visie in het MDP sluit nauw aan bij het Vietnam Development Report 2016, waarin wordt geconcludeerd dat toekomstige groei voor de landbouwsector in de eerste plaats moet afhangen van verhoogde efficiëntie, innovatie en waard toevoeging.

De Vietnamese regering heeft de noodzaak erkend van deze verschuiving: regeringsresolutie 120 (oktober 2017) presenteert een visie voor 2100 voor de Mekong Delta-regio waarin het algemene doel is om de belangrijkste agrarische waardeketens volledig te ontwikkelen, evenals de gerelateerde zakelijke dienstverlening en de faciliterende institutionele omgeving. Om regeringsresolutie 120 uit te voeren, heeft het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (MARD) de opdracht gekregen om een alomvattend programma voor duurzame landbouwontwikkeling op te stellen om te reageren op klimaatverandering in de Mekongdelta. Het belangrijkste doel van dit programma is om de bestaande landbouwstrategieën en -oriëntaties voor de hele Mekongdelta te herzien en aan te passen om de bestaande product-waardeketens op te waarderen tot een moderne, duurzame en zeer concurrerende landbouwsector. Institutionele fragmentatie en lage coördinatieniveaus belemmeren het transformatieproces. Er bestaat brede consensus onder Vietnamese nationale en regionale leiders, ontwikkelingspartners en binnenlandse en buitenlandse particuliere bedrijven dat er een groeiende behoefte is aan een door G2G geleid samenwerkingsprogramma dat de afgekondigde landbouwtransformatie begeleidt en structureert.

Vooruitlopend op deze behoefte is op 9 april 2019 door VN-premier Nguyen Xuan Phuoc en NL-premier Mark Rutte een Memorandum of Understanding over samenwerking NL-VN aan het Mekong Delta Agricultural Transformation Programme (MD ATP) ondertekend. Een dergelijk overkoepelend programma zou in wezen een tweede fase activiteit zijn in de bestaande langdurige NL-VN strategische samenwerking op het gebied van waterbeheer en landbouw.

Algemene taken
Je wordt als DR specifiek aangenomen voor maximaal drie jaar om op projectmatige wijze invulling te geven aan de extra coördinatie, die nodig is om ATP tot een succes te maken en om bij te dragen aan de transformatie van hulp naar handel. Hierbij faciliteer je een door MARD geleide ATP-taskforce bij de algehele planning en uitvoering van het programma, evenals bij de interministeriële en provinciale samenwerking. Je leidt de afstemming met internationale partners en treedt op als secretaris van een International Advisory Board.

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie tussen de regering van Vietnam (met name MARD) aan de ene kant en de EKN, en RVO aan de andere kant om het project publiekelijk te vertegenwoordigen en om contacten te leggen met overheidsinstellingen en andere belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in kwesties die verband houden met de water-agro-land-nexus in de Mekong-regio. Jouw focus zal zijn om ervoor te zorgen dat alle projectinterventies van hoge kwaliteit zijn, een meetbare impact hebben, vorm te geven aan de agro transformatie en de transformatie van hulp naar handel, en daarbij te zoeken naar mogelijkheden voor meer impact door het aan elkaar verbinden van spelers en programma’s.

Je werk is aanvullend aan de activiteiten van de EKN, het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), het Ministerie van Infrastructuur en Water (I&W), het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en RVO, evenals de Nederlandse organisaties zoals de 4 Topsectoren voor aansluiting bij en werken samen met vertegenwoordigers van MARD.

Je versterkt de samenwerking tussen Vietnam en Nederland op het gebied van water- en landbouwontwikkeling met een open blik op energie en logistiek waarbij lokale duurzame economische ontwikkeling centraal staat. Je draagt bij aan een meer coherente en effectiever netwerk dat de geleidelijke verandering weerspiegelt naar een bredere, op kennisuitwisseling en op advies gebaseerde, bilaterale relatie - ten behoeve van de Vietnamese particuliere sector.

Je verantwoordelijkheden omvatten ook het coördineren met donoren, het navigeren door nieuwe partnerschappen en het bieden van algemene projectbegeleiding en -strategie.

Als onderdeel van de RVO organisatie rapporteer je formeel aan RVO en EKN Hanoi. Je onderhoud nauwe banden met de water expert en de landbouwraad (en waar nodig met de andere economische collega’s); de landbouwraad is je inhoudelijk aanspreekpunt voor het ATP. De landbouwagenda maakt deel uit van de bredere economische agenda waaraan leiding wordt gegeven door de Plv CdP/HEA. Formeel is de teammanager van de PSD toolkit (team Private Sector Development 1, RVO) je leidinggevende, maar dagelijkse aansturing ligt bij de Plv CdP/HEA (en personeelsgesprekken zullen gezamenlijk gevoerd worden).

Op programmatische wijze zal je wat inhoud betreft ook ondersteund worden dooreen adviesraad bestaande uit onder andere RVO, EKN, LNV en Buitenlandse Zaken (DDE).

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding op universitair niveau.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met complexe transitieopgaven rondom agro en water, bij voorkeur in Azië.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met en het vermogen om te functioneren in complexe multidisciplinaire programma's en/of netwerken.
 • Je hebt aantoonbare kennis van internationale financieringsinstellingen zoals ADB en Wereldbank, om zo aansluiting te kunnen vinden op de programma’s en aanbestedingen.
 • Je bent in staat om strategische planningsprocessen te ontwikkelen en uit te voeren om Nederland te positioneren en je bent in staat om slimme benaderingen te ontwerpen om verschillende stakeholders te overtuigen van onze toegevoegde waarde.
 • Je hebt een open mind: bereid om nieuwe netwerken aan te boren, open om kennis te delen, open voor innovatie. Je bent in staat zelfstandig te werken in een adviserende rol, als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid.
 • Je hebt kennis van en ervaring met (gouvernementele) bilaterale samenwerking.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met projectbeheer.
 • Je kunt omgaan met bureaucratie, tegenslagen en frustratie. Je hebt snel inzicht in onderliggende belangen en weet dan spelers bij elkaar te brengen.
 • Je begrijpt waar de kansen van de ondernemer liggen en kan goed inschatten wat je voor hem/haar kunt betekenen.
 • Je bent een teamspeler en streeft samenwerking en synergie na. Je legt dwarsverbanden met name met landbouw maar ook met energie, transport/logistiek en circulaire economie, en draagt actief bij aan deze werkterreinen vanuit de bredere duurzaamheidsagenda van Nederland in Vietnam.
 • Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal; een (basis)kennis van de Vietnamese taal strekt tot aanbeveling
 • Werkervaring in Vietnam strekt tot aanbeveling.
 • Kennis van en ervaring met integraal waterbeheer, adaptief deltabeheer en landbouwontwikkeling strekt tot aanbeveling.

Competenties:

 • Je bent een overtuigende, proactieve, resultaatgerichte en strategische teamspeler.
 • Je hebt een hoge mate van culturele en politieke sensitiviteit.
 • Je bezit een conceptueel denkvermogen.
 • Je bent betrokken, kunt goed samenwerken, je bent resultaat- en klantgericht, creatief, besluitvaardig
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 13
Maandsalaris: Min €4.367 – Max. €6.547 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 3 jaar
Minimaal aantal uren per week: 36
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden
Voor deze functie zul je gestationeerd worden op het Consulaat-Generaal in Ho Chi Minh City (Vietnam) voor de duur van 3 jaar. Naar verwachting per augustus/september 2022.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/