Gepubliceerd
18 november 2023
Locatie
Eindhoven, Netherlands
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
24-32 uur
Opleidingsniveau
hbo/wo
Page Views
570

Omschrijving

Vacature

Stichting Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven (VidK) zoekt, in verband met het aanstaande vertrek van de huidige collega, een ervaren en enthousiaste medewerker voor de functie van

Coördinerend leidinggevende (max 32 uur/week)

 

Functiecontext

VidK zet zich vanuit medemenselijkheid in voor afgewezen vluchtelingen in Eindhoven. We bieden intensieve sociaal-juridische begeleiding en opvang aan afgewezen vluchtelingen met als doel een duurzaam toekomstperspectief te bereiken in Nederland, het land van herkomst of een derde land.  Daarnaast bemiddelen we bij het verkrijgen van toegang tot basisrechten en -voorzieningen voor afgewezen vluchtelingen, zoals toegang tot de kledingbank, onderdak, medische zorg, juridische bijstand en opleiding. Vanuit onze directe kennis en ervaring met afgewezen vluchtelingen, zetten we ons in om bewustwording in de samenleving m.b.t. de positie van afgewezen vluchtelingen te vergroten. Ook treden we op als belangenbehartiger voor onze doelgroep richting de lokale en landelijke politiek.

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door een team van betaalde medewerkers, aangevuld met ongeveer 50 vrijwilligers.

De stichting wordt aangestuurd door een bestuur op afstand, bestaande uit onbezoldigde bestuursleden. De dagelijkse aansturing wordt op basis van mandatering vanuit het bestuur verzorgd door een leidinggevend team, momenteel bestaande uit twee medewerkers. De stijl van leidinggeven van dit team is in hoge mate coördinerend, reden waarom gesproken wordt over een coördinerend leidinggevend team (CLT).

Het CLT doet voorstellen en onderneemt initiatieven voor beleid en strategie en draagt -na vaststelling ervan door het bestuur-  zorg voor uitvoering daarvan.

Als CLT-lid heb je ieder een portefeuille van specifieke aandachtsgebieden, waarover je eerste aanspreekpunt bent. De CLT-leden verdelen de portefeuilles in onderling overleg en leggen de verdeling ter goedkeuring aan het bestuur voor.

 

Doel en inhoud van de functie

Als CLT-lid ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en het goed functioneren van de organisatie. Samen met je CLT-collega ben je specifiek verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

 • Het leidinggeven aan 12 betaalde medewerkers en ongeveer 50 vrijwilligers;
 • Het initiëren, ontwerpen en uitvoeren van het beleid van de stichting (in afstemming met het bestuur);
 • Het onderhouden en strategisch opbouwen van externe contacten;
 • De kwaliteit van dienstverlening waarborgen d.m.v. het monitoren en evalueren van ons begeleidingsaanbod;
 • De financiële voortgang van de stichting waarborgen d.m.v. het schrijven van aanvragen en evaluaties; en
 • Het zorg dragen voor de overige operationeel-organisatorische taken.

Daarnaast volg je ontwikkelingen op de voet en zoek je daarin voortdurend naar mogelijkheden om de rechtspositie van afgewezen vluchtelingen te versterken en de dienstverlening aan de doelgroep te verbeteren.

 

Functie-eisen

 • Je hebt relevante werkervaring en een relevante opleiding gevolgd op minimaal HBO-niveau
 • Je beschikt over coachende en leidinggevende vaardigheden
 • Je bent betrokken bij onze doelgroep en onderschrijft de visie en ideële doelstelling van de stichting
 • Je bent op de hoogte van de actuele thema’s rondom onze doelgroep (zoals het recht op Bed, Bad, Brood en Begeleiding in Eindhoven en de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening) en je bent in staat de visie en strategie van de stichting aansluitend verder te ontwikkelen
 • Je hebt het vermogen om beleidsvraagstukken te onderkennen en daarvoor een tijdige aanpak te ontwikkelen
 • Goede contactuele eigenschappen
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid (ook in het Engels)
 • Bereidheid tot verdere scholing (bv op het vlak van vreemdelingenrecht of management)
 • Meer specifiek zijn, gelet op het werk van de stichting, stressbestendigheid, emotionele evenwichtigheid en flexibiliteit benodigd

 

Tot aanbeveling strekken

 • Kennis van asielrecht en/of financiën
 • Voor de stichting relevant netwerk in Eindhoven

 

Aanstelling, salariëring en informatie

De functie isingeschaald in schaal 10 conform de CAO Sociaal Werk met een uitloopmogelijkheid naar schaal 11

Voor informatie over de functie kunnen belangstellenden contact opnemen met een van de huidige CLT-leden.

 

Sollicitaties graag per email uiterlijk 1 december 2023, te richten aan de voorzitter van het bestuur, Ike Bomer, via nbomer@hetnet.nl.

 

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

Coördinator Hulpverlening   Groningen, Netherlands nieuw
9 december 2023
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/