Stichting Move
Gepubliceerd
24 januari 2023
Locatie
Utrecht, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
N.v.t.  
Tijd per week
<16 uur
Opleidingsniveau
n.v.t.

Omschrijving

Over Move

Move koppelt studenten aan kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Ze duiken in elkaars leefwereld, ontdekken hun talenten en komen samen in actie voor een ander. In onze projecten, gericht op kansengelijkheid en burgerschap, verkleinen we de kloof in de maatschappij. Wij geloven dat ontmoeting tussen groepen mensen zorgt voor een inclusievere samenleving. Wanneer we elkaar beter leren kennen, ontstaat onderling begrip en worden individuele kansen vergroot.

Dagelijks voeren dertig Movers onze projecten uit in veertien steden in Nederland. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken kinderen en studenten hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. We hebben programma’s voor basisscholen, BSO’s, sportverenigingen, jongerencentra, zomer- en weekendscholen (Move Je Buurt, Move Maatje en Move in 1 Dag) en vmbo’s (Move Your World en What’s Next). Om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de kansengelijkheid, burgerschapsvorming en talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland, staan de volgende bouwstenen in al onze projecten centraal:

  • Maatschappelijke participatie & ervaring In alle Move-projecten ontdekken kinderen en jongeren hun waarde voor de samenleving. Ze leren hun omgeving beter kennen, ervaren welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben en ontdekken hoe ze maatschappelijk kunnen participeren vanuit hun eigen talenten.
  • Eigenaarschap In alle Move-projecten staan de ideeën en talenten van kinderen en jongeren centraal. Door onze bottom-up werkwijze krijgen zij zoveel mogelijk eigenaarschap. Daardoor voelen ze zich meer verantwoordelijk en ervaren ze meer trots, wat leidt tot duurzame impact.
  • Gelijkwaardigheid In alle Move-projecten ontmoeten kinderen en jongeren studenten en young professionals. Beide groepen ontdekken andere perspectieven en leefwerelden, leren van elkaar en verplaatsen zich in een ander. Ze groeien allebei en komen erachter dat ze van waarde kunnen zijn voor een ander, en dat een ander van waarde kan zijn voor hen.

De opgave richting 2025

Move heeft zich in het eerste decennium van zijn bestaan gericht op geleidelijke groei naar een landelijke organisatie. Dat heeft nu geleid tot een stabiele, financieel gezonde organisatie die nog steeds projecten zelf uitvoert. Maar ondertussen worden we ook steeds vaker als expert gevraagd om mee te denken op thema’s als kansengelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren. Maar Move wil meer.

In meer dan tien jaar tijd hebben we een rijke schat opgebouwd aan kennis, ervaring en inzichten. Voor échte kansengelijkheid is het cruciaal dat ieder kind meedoet, haar of zijn talent ontdekt, andere mensen op basis van gelijkwaardigheid ontmoet, netwerk opbouwt en eigenaarschap kan tonen. Daarvoor is meer nodig dan alleen het onderwijs. En ook Move kan het niet alleen. Daarom werken we samen met maatschappelijke organisaties die verrijkend onderwijs aan kinderen aanbieden (JINC, Petje af, Stichting Nederlands Debatinstituut en Jong Ondernemen) in het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid en Burgerschap.

Move wil de komende jaren de maatschappelijke impact van ons werk vergroten. We ontwikkelen ons van een succesvolle projectorganisatie naar een strategische samenwerkingspartner op het vlak van kansengelijkheid en burgerschapsonderwijs. Dat betekent dat we het huidige portfolio van projecten en programma’s willen verdiepen, met als doel het vergroten van de impact en het bereik. Daarnaast wil Move een assertieve, zelfverzekerde stem worden in het maatschappelijke debat. We willen zichtbaar en hoorbaar zijn - en we willen dat onze ideeën hun weg vinden in beleid van overheden, scholen en bedrijven.

Profiel nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de stichting bestaat uit bevlogen bestuursleden met intrinsieke motivatie om bij te dragen aan kansengelijkheid. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur. Het stichtingsbestuur stuurt op strategische- en beleidsvoorstellen van de algemeen directeur, keurt de begroting en jaarrekening goed en denkt actief mee over de koers van de organisatie. Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar. Al naar gelang portefeuilles en affiniteit met organisatievraagstukken wordt daarnaast incidenteel meegedacht met de algemeen directeur en/of andere Move collega’s. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Naast een voorzitter, secretaris en een penningmeester kent Move twee algemeen bestuursleden. We zijn op dit moment op zoek naar twee algemeen bestuursleden.

Als algemeen bestuurslid heb je gevoel voor de identiteit van Move. Je herkent je in de visie en missie en de waarden van Move (verbinding, initiatief, plezier en eigenaarschap). Je maakt tijd vrij voor de bestuursvergaderingen en incidenteel meedenken. Dit kost ongeveer 2-4 uur per maand. Je bent ook bereid om je netwerk in te zetten voor Move door af en toe de telefoon te pakken om verbindingen te leggen. Bovendien vind je het leuk om Move beter te leren kennen door bij de afsluitingen van teamdagen aanwezig te zijn. Je bent bovenal een teamspeler met een proactieve en positieve inslag!

Bestuurslid met onderwijs/jeugd profiel

Voor het bestuurslid met een onderwijs/jeugd profiel is het een pré als je in het onderwijs gewerkt hebt als docent, schoolleider of bestuurder en bekend bent met burgerschapsonderwijs of ervaring hebt in het sociaal domein. We worden blij van een nieuw bestuurslid die lijntjes kan leggen met scholen, partnerorganisaties in het maatschappelijk veld en/of overheden. Zo versterken we de impact van onze projecten nog meer!

Bestuurslid met netwerk fondsenwereld en bedrijfsleven

Voor het bestuurslid met een netwerk in de fondsenwereld en/of bedrijfsleven is het een pré als je ervaring hebt met organisatieveranderingen en een breed netwerk hebt wat je bereid bent in te zitten. Idealiter heb je ervaring met financiering van goede doelen. Zo brengen we de verdere verduurzaming van het financieringsmodel (van 80% private fondsen en 20% subsidies, waarvan 60% landelijk en 40% lokale financiering) naar een meer diverse basis.

Heb je ervaring met de doelgroep kinderen en jongeren uit Move wijken en binding met kansengelijkheid? Dan nodigen we je nadrukkelijk uit te solliciteren. Stichting Move is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw culturele achtergrond, gender identiteit, geloofsovertuiging, geaardheid, leeftijd of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Heb je interesse?

Reageer dan voor 27 februari 2023! Voor vragen neem contact op met Emma Rotman (bestuur@stichtingmove.nl) of Jony Ferket (jony@stichtingmove.nl, telefoon: 06 14 41 30 18). Wil je ons team komen versterken als Bestuurslid? Dan horen we graag van je!

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

Projectmedewerker Move Groningen (12 u/w)   Groningen, Nederland nieuw
7 februari 2023
Financieel Manager bij PublicSpaces   Hilversum/remote, Nederland nieuw
7 februari 2023

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/