Bi+ Nederland
Gepubliceerd
11 januari 2023
Locatie
Amsterdam, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
N.v.t.  
Tijd per week
<16 uur
Opleidingsniveau
n.v.t.

Omschrijving

Wil jij meewerken aan een bi+ inclusieve samenleving? Bi+ Nederland zoekt een Penningmeester, Secretaris en Algemeen Bestuurslid.

Bi+ Nederland behartigt de belangen van ongeveer 1 miljoen bi+ mensen. Zij vormen de grootste maar tot nu toe ook grotendeels onzichtbare groep onder de lhbti+ gemeenschap. Wij richten ons op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van ieders toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Door de monoseksuele norm wordt bi+ onzichtbaar gemaakt, niet als volwaardige en stabiele seksuele oriëntatie gezien en krijgen bi+ mensen te maken met vooroordelen, wat aantoonbaar samenhangt met een verminderd welbevinden van de bi+ gemeenschap. Daarom focust Bi+ Nederland zowel op heteronormativiteit als op mononormativiteit.

In het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het vaandel bij alles wat we doen.

Bi+ Nederland hecht waarde aan en ziet het belang in van een diverse samenstelling van het bestuur en zal dat ook prioriteit geven in het gehele wervingsproces. We streven naar een diverse samenstelling van onze organisatie in gender (x/m/v), leeftijd, achtergrond en ervaring.

Verantwoordelijkheden bestuursleden Bi+ Nederland

 • voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen;
 • het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij;
 • vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Profiel alle bestuursleden:

 • is betrokken bij de doelstellingen van Bi+ Nederland;
 • is bi+ of heeft expliciet affiniteit met het thema;
 • kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten en de financiën van Bi+ Nederland;
 • is in staat om met de andere bestuursleden te werken in een team;
 • kan het bestuursbeleid binnen de stichting en extern uitdragen;
 • kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid;
 • kan met vertrouwelijke gegevens omgaan;
 • is in staat om de visie van de stichting uit te dragen.

Algemeen Bestuurslid

De taak van algemeen bestuurslid zal gemiddeld 5 tot 10 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Bestuurservaring is wenselijk. Een plek wordt beschikbaar gesteld voor een jong iemand met ambitie die bestuurservaring wil opdoen.

Secretaris

De taak van secretaris zal gemiddeld 8 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd. Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de secretaris de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

Functie eisen voor de secretaris:

 • adequate schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands;
 • affiniteit en ervaring met digitaal werken en Office applicaties;
 • goed georganiseerd;
 • bereid tot ondersteunende werkzaamheden andere bestuursleden.

Specifieke taken:

 • zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de bestuursvergadering inclusief verslaglegging en opvolging van actiepunten;
 • vastleggen en bewaken procedures en werkprocessen.

Penningmeester

De taak van penningmeester zal gemiddeld 7 uur tot 10 uur per maand in beslag nemen en onbezoldigd worden uitgevoerd. Reiskostenvergoeding is mogelijk. Er zal om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor financiële dienstverlening worden gevraagd. Naast de genoemde verantwoordelijkheden voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

Functie eisen voor de penningmeester:

 • heeft ervaring met financieel beleid;
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen;
 • heeft kennis van Excel;
 • heeft een boekhoudkundige achtergrond en ervaring.

Specifieke taken:

 • is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks opmaken van de jaarrekening;
 • is eindverantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van een begroting;
 • is eindverantwoordelijk voor het voeren van een financiële administratie;
 • is eindverantwoordelijk voor het verrichten van betalingen;
 • is eindverantwoordelijk voor het regelen van fiscale, juridische zaken en verzekeringen;
 • is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de begroting en daarmee samenhangend het opstellen van periodieke financiële overzichten ten behoeve van bestuur en directie;
 • adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting, beleid e.d.;
 • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening;
 • is een aanspreekpunt van de financieel medewerker

Interesse?

Als je interesse hebt, stuur dan uiterlijk 22 januari een motivatie en CV naar voorzitter Petra Luiken (petra@biplus.nl). Voor vragen kun je met haar contact opnemen. Na selectie vinden er twee rondes gesprekken plaats. De benoeming zal zijn voor 3 jaar met een proefperiode van 3 maanden.

Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

Financieel Manager bij PublicSpaces   Hilversum/remote, Nederland nieuw
7 februari 2023
Secretaresse/ Personal Assistant   Den Haag, Nederland nieuw
3 februari 2023
Bestuurslid stichting Move (4 u/m)   Utrecht, Nederland
24 januari 2023

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/