Straatconsulaat
Gepubliceerd
9 februari 2024
Locatie
Den Haag, Netherlands
Categorie
Soort Dienstverband
N.v.t.  
Tijd per week
32-36 uur
Opleidingsniveau
hbo/wo
Page Views
321

Omschrijving

Achtergrond

De vacature is onderdeel van SamenThuis2030, de samenwerking tussen zeven
onafhankelijke belangenorganisaties om jongerendakloosheid te bestrijden en uit te
bannen. SamenThuis2030 behartigt namens deze zeven organisaties de collectieve
belangen van dakloze jongeren op landelijk, regionaal en soms lokaal niveau. De
organisaties verenigd in SamenThuis2030 bundelen de krachten om meer impact te
hebben op wet- en regelgeving, beleidsvorming en de uitvoeringspraktijk, met als
doel de leefsituatie en perspectieven van dak- en thuisloze jongeren te verbeteren
en jongerendakloosheid te voorkomen en uit te bannen.

Functieomschrijving
Als collectieve belangenbehartiger vertegenwoordig je deze zeven organisaties en
hun achterbannen bij de Rijksoverheid en in het parlement en behartig je de
collectieve belangen van jongeren zonder thuis op landelijk niveau. Vanuit de
samenwerking SamenThuis2030 zorg je ervoor dat de stem van mensen met
ervaringskennis wordt gehoord. De focus van de functie ligt op beleidsterreinen
die directe invloed hebben op jongerendakloosheid: volkshuisvesting, financiële
bestaanszekerheid en zorg. Het doel van de functie is dat bestuurders,
beleidsmakers en politici actie ondernemen die leidt tot preventie en beëindiging
van jongerendakloosheid.

Beïnvloeding kan op verschillende manieren geschieden, bijvoorbeeld door politieke
lobby, campagnes, gebruik van media en mobilisatie. Verschillende activiteiten
kunnen onderdeel zijn van een (flexibele) strategie. Het is van belang hierin te
kunnen schakelen en de organisaties in het samenwerkingsverband mee te nemen.
Je werkt nauw samen met belangenbehartigers en mensen met ervaringskennis die zijn
verbonden aan partnerorganisaties. Dit betekent dat je structureel met het netwerk
schakelt om informatie en kennis op te halen en te delen en strategie te bepalen
en te toetsen.

Verantwoordelijkheden en Activiteiten
● Zorg voor doorontwikkeling van de beïnvloedingsstrategie, samen met de
zeven samenwerkingspartners, gericht op specifieke veranderingen die nodig
zijn om dakloosheid onder jongeren te voorkomen en uit te bannen;
● Voer regie op de uitvoering van deze strategie en stuur hierbij betrokken
mensen (netwerkpartners en anderen indien nodig) functioneel aan;
● Bouw en onderhoud relaties met belangrijke nationale partijen die nodig
zijn om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen;
● Hou de politieke agenda nauwlettend in de gaten, identificeer kansen voor
beleidsbeïnvloeding en benut deze ten volle;
vacaturetekst collectieve belangenbehartiger jongerendakloosheid
● Coördineer de gezamenlijke positionering van de zeven
organisaties, monitor en evalueer activiteiten voor collectieve
belangenbehartiging;
● Zorg voor het ophalen en delen van informatie en kennis van en met de zeven
samenwerkingspartners om effectieve collectieve belangenbehartiging te
kunnen doen. Zorg voor zoveel mogelijk betrokkenheid van de partners en,
via hen, de achterbannen, voor de beïnvloedingsstrategieën;
● Manage het samenwerkingsverband op zo’n manier dat alle partijen naar
vermogen kunnen bijdragen aan beïnvloedingsstrategieën.

Gewenste kwalificaties
● HBO/universitair werk- en denkniveau.
● Ervaring met collectieve belangenbehartiging op sociale thema’s.
● Kennis en ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van
beïnvloedingsstrategieën en beleidsbeïnvloeding bij regering, parlement,
ambtenarij en relevante partners.
● Ervaring in het werken met organisaties in het sociaal domein en/of op
wonen;
● Kennis en ervaring in het managen van samenwerkingsverbanden;
● Zelfstandig, resultaatgericht, verbindend, planmatig en flexibel in een
dynamische omgeving.
● Vaardig in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken op diverse
niveaus;
● Uitstekende communicatie, zowel mondeling als schriftelijk. Goede vertaler
van complexe onderwerpen naar begrijpelijke taal.

Aanbod
● Marktconform salaris op basis van 36 uur per week volgens schaal 9 CAO
Sociaal Werk.
● Uitdagende werkomgeving in een gepassioneerd team.
● Flexibele werktijden in overleg.
● Contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging.
● Volledige vergoeding van reiskosten en gunstige pensioenregeling.

Je komt in dienst van Stichting Straat Consulaat, een van de leden van
SamenThuis2030. Bij het Straat Consulaat werken we aan een inclusieve werk- en
leeromgeving voor iedereen.

Solliciteren
Ben je enthousiast? Stuur vóór 20 februari je CV en motivatiebrief naar
joy@straatconsulaat.nl. Voor meer informatie, neem contact op met
belangenbehartiger Joy Falkena (06-51550091). De eerste gespreksronde vindt
plaats in de week van 4 maart.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha
Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/