Het Nederlandse Rode Kruis
Gepubliceerd
11 november 2022
Locatie
Den Haag, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
16-24 uur
Opleidingsniveau
hbo

Omschrijving

Het helpen van mensen in nood om de hoek – en ver weg, vanuit ons hart en met de mouwen opgestroopt dát is waar het Rode Kruis voor staat.

 

Dit doen wij door het vergroten van de weerbaarheid van mensen zodat zij zichzelf en anderen helpen in noodsituaties en door het bieden van noodhulp en het vergroten van de hulpvaardigheid en hulpbereidheid. Het NRK verleent in Nederland samen met meer dan dertienduizend vrijwilligers Noodhulp, Evenementenhulp, Eerste Hulp(onderwijs), Burgerhulp en helpen we mensen met het voorbereiden op en voorkomen van noodsituaties.

 

Ook internationaal maken wij mensen in nood, die kwetsbaar zijn voor en/of blootgesteld zijn aan natuurrampen of crisis, weerbaarder door het bieden van integrale humanitaire hulp.

We werken vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid.

 

Door het vertrek van een collega ontstaat een vacature voor een:

 

Ambtelijk secretaris Ondernemingsraad

16 uur per week

 

 

De ambtelijk secretaris ondersteunt de ondernemingsraad (OR) van het Nederlandse Rode Kruis.

 

Waar ga je werken?

Je standplaats is Den Haag. Je werkt vanuit de afdeling Juridische Zaken en valt hiërarchisch onder het Hoofd Juridische Zaken. De operationele/functionele aansturing ligt bij de voorzitter van de OR. Je werkt ook in nauwe afstemming met het hoofd P&O.

 

Jouw kerntaken zijn:

Je hebt een spilfunctie binnen het functioneren van de OR en draagt met jouw rol bij aan een goede verbinding tussen de bestuurder en de OR. Je bent alert op zaken die spelen en relevant zijn voor de OR, zowel binnen de OR als in de organisatie. Je rol van ambtelijk secretaris als verbindende schakel is belangrijk. Je zorgt voor continuïteit in het medezeggenschapsproces, bewaakt de voortgang en neemt initiatieven.

De werkzaamheden zijn op te delen in organisatorische en ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • Het fungeren als aanspreekpunt en onderhouden van een netwerk met relevante partijen waaronder leden, vakorganisaties, directie en het managementteam van de organisatie;
 • Het organiseren van verkiezingen van de OR en ondersteuning bieden bij het proces van werven tot de verkiezing van leden;
 • Het verzorgen van correspondentie en verslaglegging van de vergaderingen van de OR en overige administratieve werkzaamheden;
 • Het faciliteren van online en fysieke vergaderingen (en combinaties daarvan);
 • Het mede opstellen van de nieuwsbrief, de begroting, het jaarverslag en de intranetpagina van de OR.

 

Daarnaast ben je verantwoordelijke voor beleidsmatige en adviserende werkzaamheden zoals:

 • Het opstellen van beleidsnotities en reacties op advies-/instemmingsverzoeken;
 • Het adviseren van de OR over de interpretatie van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en het signaleren van relevante (interne en externe) ontwikkelingen;
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid voor de OR op gebied van wetgeving, procedures, proces en strategie en het doen van initiatiefvoorstellen hierover.
 • Het verzamelen en distribueren van informatie over de ontwikkeling van de medezeggenschap en de terreinen personeel & organisatie en arbo;
 • Het voorbereiden en toetsen van o.a. voorstellen, advies- en instemmingaanvragen;
 • Het coachen van de OR;
 • Het gevraagd/ongevraagd advies geven aan de leden van de OR over onderwerpen die de medezeggenschap betreffen.

 

Wie ben jij?

 • Je hebt HBO denk/werkniveau met ruime ervaring en/of een gerichte (juridische) opleiding;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met medezeggenschap, de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden;
 • Je hebt kennis van beleidsmatige en organisatorische processen;
 • Je hebt een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je kunt diplomatiek manoeuvreren in spanningsvelden en bent daadkrachtig, proactief, en hebt een klantgerichte instelling.

 

Voor de selectie van deze functie wordt de nadruk gelegd op de competenties organisatiebewustzijn, analytisch en probleemoplossend vermogen, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid.

 

Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.

 

Wij bieden:

Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring volgens schaal 11 van de CAO NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min € 3.475,42 en max. € 4.571,42 op basis van een full time dienstverband van 40 uur per week).

 

Reacties:

Je motivatiebrief en CV gericht aan Jeneth Santoe, HR Adviseur, ontvangen we graag uiterlijk 1 december 2022  via https://werkenbijhetrodekruis.inhroffice.com/nl/job/253666/apply.

 

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Ludy de Graaf, voorzitter van de OR, telefoonnummer +31704455729 of Patrycja Stiempniewicz, hoofd Juridische Zaken a.i., telefoonnummer 0646375678

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

 

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op  www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

 

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Kantoorcoördinator   Utrecht, Nederland
24 november 2022
16 november 2022

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/