Cultuur & School Utrecht
Gepubliceerd
14 februari 2024
Locatie
Utrecht, Netherlands
Categorie
Soort Dienstverband
N.v.t.  
Tijd per week
<16 uur
Opleidingsniveau
n.v.t.
Page Views
178

Omschrijving

Draag jij cultuur en onderwijs in Utrecht een warm hart toe en wil je hier in een bestuursmatige rol aan bijdragen? Dan is Stichting Cultuur & School Utrecht wellicht op zoek naar jou. Op korte termijn zoeken wij namelijk een nieuw algemeen bestuurslid met affiniteit met cultuur, onderwijs en/of cultuureducatie.

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt en kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad Utrecht. Als onafhankelijk intermediair ondersteunt onze stichting basis- en middelbare scholen en culturele partners vraaggericht bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. We bemiddelen, evalueren en monitoren culturele activiteiten zodat goed cultuuronderwijs geborgd is. We delen kennis, onder meer via bijeenkomsten en ons Kennisplatform dat voor en door scholen en culturele organisaties is opgericht. We bouwen voortdurend aan een lerend netwerk, zodat onze dienstverlening altijd is afgestemd op actuele wensen uit het cultuuronderwijsveld en we sámen de culturele talenten en persoonlijke ontwikkeling van zoveel mogelijk Utrechtse leerlingen kunnen versterken.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur bestaat uit vijf leden (onder wie een voorzitter, een penningmeester en twee algemene bestuursleden) en komt circa vijf keer per jaar bijeen voor een vergadering met de directeur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid, de besteding van de middelen en het werkgeverschap (i.c.m. de directeur). Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming en het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met de gemeente Utrecht en andere relevante samenwerkingspartners.

De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. De directeur bereidt, samen met de voorzitter, de vergaderingen van het bestuur voor.

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: primair en voortgezet onderwijs, cultuur(aanbod), cultuureducatie, juridische zaken, financiën, personeelsbeleid, marketing & communicatie en openbaar bestuur.

De werkzaamheden van bestuursleden bij Cultuur & School Utrecht zijn onbezoldigd. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen voor maximaal één termijn herbenoemd worden. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Code.

Wat verwachten we van jou?

  • Actieve maatschappelijke betrokkenheid bij de stad Utrecht, onderwijs en/of cultuur;
  • Kennis van en affiniteit met de doelstellingen van de stichting, in het bijzonder met onderwijs en cultuur;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten;
  • Het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • Je hebt een visie op inclusie, diversiteit en kansengelijkheid;
  • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de stichting;
  • Beschikt over specifieke deskundigheid/ervaring die bijdraagt aan een evenwichtig bestuursprofiel op het volgende gebied: cultureel aanbod (podiumkunsten, beeldende kunst, beeldcultuur, taal & literatuur, wetenschap & techniek en/of erfgoed) gericht op cultuuronderwijs (PO en/of VO).
  • Daarnaast is er ook voldoende ruimte om jezelf te ontplooien.

Representatie

Stichting Cultuur & School Utrecht wil een diverse en inclusieve instelling zijn, daar hoort een zichtbaar en onzichtbaar divers bestuur bij. Daarom nodigen wij in het bijzonder kandidaten uit ondervertegenwoordigde groepen, die een nieuw perspectief toevoegen aan onze organisatie, van harte uit om te solliciteren. Dat verbreedt het perspectief en helpt de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

Contact en procedure

Reageren kan tot en met vrijdag 15 maart via vacature@cultuurenschoolutrecht.nl. Graag een korte motivatie en CV meesturen. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Bert Verveld (bestuursvoorzitter) via bertverveld@outlook.com of 06-53891332 (in de avond).

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/