Het Nederlandse Rode Kruis
Gepubliceerd
26 mei 2023
Locatie
Den Haag, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Opleidingsniveau
wo

Omschrijving

Missie Rode Kruis wereldwijd

Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.

 

Rode Kruis in Nederland

In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften. Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiëne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan één of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het adresseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar auxiliaire rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.

 

Steeds meer mensen in Nederland hebben niet meer genoeg geld om voldoende en voedzaam eten te kopen voor hun gezin. De afgelopen jaren kloppen er steeds meer mensen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp. Door de inflatie en stijgende vaste lasten ziet de organisatie dat mensen vaker hulp nodig hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen geholpen wordt.

Het Rode Kruis verwacht dat voedselarmoede de komende jaren in Nederland hoog blijft. Daarom ontwikkelen wij hulpverlening waarmee voedselhulp kunnen verlenen. Om te achterhalen hoe de voedselarmoede zich gaat ontwikkelen en ons daar op voor te bereiden zoeken we binnen ons team Advies, Beleid en Strategie vanaf 1 juli 2023 een;

Adviseur Voedsel & Water Nationale Hulp

32 uren per week

Standplaats:

Verenigingskantoor Den Haag, de werkzaamheden worden deels vanuit huis (online) gedaan.

 

Plaats in de organisatie

De afdeling Advies, Beleid  en Strategie bewaakt de strategie van Nationale Hulp, vergaart kennis en expertise ten aanzien van trends en (potentiële) noden in onze samenleving en draagt bij aan een hoge kwaliteit van dataverzameling en meetbare doelstellingen ten aanzien van ons hulpaanbod (interventies). Belangrijke kerntaken van de afdeling zijn het voeden, adviseren en ondersteunen van de organisatie met kennis en expertise, bouwen aan een relevant netwerk op en rondom de geselecteerde thema’s en het actief onderhouden van dit netwerk, ondersteunen bij het opstellen van doelstellingen, meetplannen en meetinstrumenten, en ondersteunen bij de totstandkoming van rapportages ten behoeve van donoren en interne stakeholders.

 

Doel van de functie

Door het ontwikkelen, verzamelen en vertalen van kennis draag je er aan bij dat het Rode Kruis tijdig inspeelt op noden in de maatschappij. Dit doe je door het begeleiden, adviseren, onderzoeken en deelnemen aan in- en externe (strategisch, tactische) sessies en vraagstukken.

 

Functie-inhoud

 • Selecteren van maatschappelijk relevante, voedsel en water gerelateerde thema’s die tot potentiële noden in onze samenleving kunnen leiden.
 • Het adviseren over, en het begeleiden van nieuwe vormen van Rode Kruis hulpverlening op het vlak van voedsel en water in Nederland.
 • Coördineren van onderzoek naar deze thema’s, uitzetten van onderzoeksopdrachten hiertoe, (mede) definiëren van de onderzoeksvragen, en in sommige gevallen ook zelf uitvoeren van onderzoek.
 • Vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare kennis en expertise en deze omzetten naar kennisproducten, beleidsinstrumenten en concrete adviezen aan de productafdelingen en het MT van Nationale Hulp.
 • Bouwen aan een relevant extern netwerk op en rondom de thema’s en het actief onderhouden van dit netwerk.
 • Proactief signaleren van trends en ontwikkelingen op de geselecteerde thema’s en middels analyse bepalen in welke mate deze relevant zijn voor Nationale Hulp en de impact voor de verschillende afdelingen binnen Nationale Hulp.
 • Fungeren als inhoudelijk expert en vraagbaak voor de organisatie op de geselecteerde thema’s.
 • Bijdragen aan het evidence-based werken van de hulpverlening, met zowel deskresearch, interne analyses, Planning Monitoring Evaluation & Reporting (PMER) en extern onderzoek.

 

 Functie eisen

 • WO werk-, en denkniveau
 • Minimaal 7 jaar werkervaring bij voorkeur binnen een non-profit organisatie; hulpverleningsorganisatie, het sociaal domein of consultancy;
 • Relevante werkervaring als adviseur binnen complexe omgevingen;
 • Ervaring met en kennis van beleidsvorming, evidence-based onderzoek en strategische (besluitvormings)processen;
 • Kennis van sociaal domein. Ervaring met vraagstukken rondom voedselarmoede is een pré;
 • Ruime ervaring met projectmatig werken;
 • Uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Competentieprofiel
Je bent proactief, kritisch en flexibel. Je werkt zelfstandig en bent leergierig. Daarnaast heb je een sterk analytisch vermogen, je bent resultaatgericht ingesteld en bent in staat zaken vanuit een helicopterview te bekijken.

Wij bieden
Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Salariëring vindt afhankelijk van opleiding en ervaring plaats conform salarisschaal 11 (min. €3.327,27 en max. €4.401,78 bruto per maand volgens CAO NRK op basis van een 40 uur dienstverband). Start van de functie zo snel mogelijk.

 

Reacties: Je motivatiebrief + cv  gericht aan Joost Jaspers ontvangen we graag vóór 2 juni 2023 via  https://werkenbijhetrodekruis.inhroffice.com/nl/job/277381/apply

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Pieter Boot (pboot@redcross.nl).

Een assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Kijk voor meer Informatie over het werk van het Rode Kruis op www.rodekruis.nl. Het NRK op facebook: Facebook.com/rodekruis en Twitter: Twitter.com/rodekruis

 

 

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

Penningmeester, bestuurslid   Vlaardingen, Nederland nieuw
26 mei 2023
Rutgers - Kwantitatief Onderzoeker   Utrecht, Nederland nieuw
26 mei 2023
Productmanager Begeleid Vervoer   Den Haag, Nederland nieuw
26 mei 2023

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/