VONQ
Gepubliceerd
17 januari 2023
Locatie
Utrecht, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
<16 uur
Opleidingsniveau
hbo/wo

Omschrijving

Voorzitter en plv. voorzitter Utrechts Ombudsloket

Voor deze inspirerende nevenfunctie zoeken wij een voorzitter en plv. voorzitter die plezier heeft in het werk van

Utrecht: divers, dynamisch, dichtbij. Een aantrekkelijke stad voor iedereen. Met de veelheid aan culturele achtergronden en de verscheidenheid van onze wijken. Met de mix van jong en oud, van natuur en cultuur. Met de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. Om te wonen, te werken, te studeren en om te verblijven. En met een jonge gemeenteraad. Dat is wat Utrecht typeert.

Voor ons Utrechts Ombudsloket zoeken wij een voorzitter en een plv voorzitter die met Utrecht matchen!

Wat is het Utrechts Ombudsloket?

Het Utrechtse Ombudsloket is een voorziening voor Utrechters met klachten en opmerkingen over de gemeente Utrecht. Het ombudsloket is goed op de hoogte van lokaal beleid en de lokale actualiteit. Naast afhandeling van klachten besteedt het ombudsloket veel tijd aan informeren, voorlichting en doorverwijzen. Dit wordt laagdrempelig binnen de Utrechtse context gedaan. De combinatie van een lokaal gezicht en laagdrempelige toegang met de ondersteuning door gespecialiseerde juristen bij de Nationale ombudsman moet leiden tot meer gebruik van klachtbehandeling en tevredenheid over de toegankelijkheid hiertoe. Dit geldt in het bijzonder voor inwoners die minder goed zelf in staat zijn om de juiste weg in de klachtbehandeling te vinden.

 Hoe werkt het Utrechtse ombudsloket?

 • Het loket fungeert als onafhankelijk orgaan als het misgaat tussen inwoners of ondernemers en de gemeente Utrecht.
 • Het loket streeft erna om problemen zo goed mogelijk aan te kaarten en op te lossen en te signaleren, liefst nog voor er klachten zijn.
 • Het loket richt zich in brede zin op de klachtbehandeling en heeft een goede relatie met alle betrokken spelers in de keten van de klachtafhandeling.
 • Het loket met staf blijft gebruik maken van de juridische expertise van de Nationale ombudsman voor de behandeling van formele klachten.
 • Het Utrechtse ombudsloket stelt elk jaar een verslag op van zijn werkzaamheden.
 • Het loket zal bestaan uit: een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en de staf. De voorzitter richt zich op volwassen Utrechters en de plv voorzitter is het aanspreekpunt voor Utrechters onder de 18.

Wat is het profiel van de voorzitter Utrechts Ombudsloket?

Per 6 april 2023 start het ombudsloket en we zoeken daarom de eerste voorzitter Utrechts Ombudsloket. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk samengesteld bestuur qua kennis en competenties, met een sterk onafhankelijk profiel. Als voorzitter van het loket heb je het volgende profiel en talenten:

Profiel

 •  Je bent hét herkenbare boegbeeld van het loket voor Utrechters, aansprekend en aanspreekbaar. Je bent ambitieus en vindt het interessant om te pionieren.
 • Als netwerker investeer je actief in de relatie met de Utrechters. Je kunt goed luisteren en besteedt tijd en aandacht om -ook informeel- in goed en blijvend contact te staan. Affiniteit en ervaring met het omgaan met media is daarom belangrijk.
 • Je bent je bewust van de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het loket functioneert en weet om te gaan met de publieke verantwoordelijkheden die het voorzitterschap met zich meebrengt. Je beschikt over voldoende ervaring, sensitiviteit en een breed repertoire aan communicatiestijlen om in elke situatie passend op te treden, variërend van informerend, diplomatiek, argumenterend en integer.
 • Je geeft het Utrechts loket een duidelijk gezicht naar de Stad, waardoor de inwoners en ondernemers
 • het loket als laagdrempelig ervaren.
 • Je begrijpt Utrecht: de stad, de lokale samenleving, het bestuur en de onderlinge dynamiek.
 • Als voorzitter ben je besluitvaardig, actiegericht en werk je probleemoplossend

Voorwaarden

 • Als voorzitter ben je strikt onafhankelijk: je bent niet politiek geprofileerd en staat boven de partijen. Je hebt géén actieve bindingen met lokale bedrijven, instellingen n/of organisaties die een relatie met de gemeente Utrecht hebben.
 • Je bent resultaat- én procesgericht en hebt kennis en ervaring in bestuursfunctie(s) met zorgvuldig, kritisch en onafhankelijke klachtenafhandeling. Je hebt een brede maatschappelijke scope, in combinatie met relevante juridische kennis.
 • Je hebt voldoende tijd en flexibiliteit in je agenda, om zowel een toegewijd en zichtbaar bestuurder te zijn als je te verbinden met inwoners. De gevraagde tijdsbesteding is gemiddeld 1,5 tot 2 dagen. Je bent ook buiten het Stadhuis te vinden om in alle haarvaten van de samenleving te horen wat er speelt.

Wat is het profiel van de plaatsvervangend voorzitter Utrechts Ombudsloket?

Per 6 april 2023 is ook de positie van plaatsvervangend voorzitter Utrechts Ombudsloket nieuw om te worden ingevuld. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk samengesteld bestuur qua kennis en competenties, met een sterk onafhankelijk profiel. Je vult dus de voorzitter aan. Als plaatsvervangend voorzitter voldoe je aan dezelfde eisen als de voorzitter, maar kunt je daarnaast goed verhouden en inleven in de wereld van jonge Utrechters.

Wat matcht niet?

Artikel 81f van de Gemeentewet bevat een opsomming van functies die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van een ombudsloket (onder meer: ambtenaren van de betreffende gemeente). De gemeenteraad Utrecht stelt de volgende additionele eisen om in aanmerking te komen voor de functie van voorzitter.

Een voorzitter van het Utrechts ombudsloket:

 • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of de gemeenteraad van de gemeente Utrecht of anderszins een politieke functie binnen de gemeente Utrecht uitgeoefend;
 • is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Utrecht.

Vergoeding

De hoogte van de maandvergoeding is afgeleid (80 procent) van de vergoeding die en onkostenvergoeding van raadsleden in de gemeente Utrecht ontvangen. Deze wordt jaarlijks door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vastgesteld. De bruto vergoeding bedraagt op dit moment € 1.741,33 euro en de onkostenvergoeding € 146,62 per maand.

De arbeidsrelatie met de gemeente Utrecht betreft een fictief dienstverband, waarbij de leden de keuze voorgelegd krijgen zelf belastingen en premies af te dragen (opting out) of dat aan de gemeente over te laten (opting in). Na afsluiting van ieder jaar wordt een jaaropgaaf verstrekt.

Benoeming

De benoeming als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Utrechts Ombudsloket geschiedt door de gemeenteraad, op aanbeveling van de Commissie Personeelszorg Raadsfunctionarissen (CPR). De leden van de CPR vormen ook de selectiecommissie bijgestaan door de secretaris van de CPR en de griffier van de raad. De streefdatum voor de benoeming in de gemeenteraad is 6 april 2023. Het betreft een benoeming voor 6 jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming voor dezelfde periode.

Onderstaande staat op site www.werkenbijutrecht.nl

Onze stad is divers en dat zie je terug in onze organisatie. We willen een organisatie zijn met medewerkers verschillend in werk, leeftijd, afkomst, karakter, dromen, of hobby’s. Want we vinden het belangrijk dat bewoners zich in ons herkennen en dat wij bewoners goed begrijpen.

Bovendien zorgen verschillen tussen collega’s voor variatie in bijvoorbeeld kennis, ervaring en kwaliteiten maar ook voor verschillende denk- en werkwijzen. Hierdoor vullen we elkaar goed aan, zijn we creatiever en kunnen we problemen beter oplossen. Zo kunnen we het werk in, met én voor de stad Utrecht nog beter doen. Het maakt ons dus niet uit waar je bent geboren, of je een (arbeids-)beperking hebt, wat je gelooft of van wie je houdt, maar wél of je maatschappelijk betrokken bent. We (h)erkennen, waarderen en benutten onze verschillen.

Dit is handig om te weten

Ben je enthousiast geworden om aan de slag te gaan als voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van het Ombudsloket Utrecht voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk op 12 februari 2023. Wil je eerst meer informatie over de inhoud van de vacature of ben je benieuwd hoe dit werk in de praktijk eruit ziet? Inhoudelijke vragen kunt u stellen aan Merel van Hall, griffier van de Raad, via 06 131 744 90. Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met Gitta Dalenberg, recruiter, via 06 481 921 45.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 14 maart van 18.00 tot 22.00 uur. Indien nodig ook op dinsdag 21 maart van 18.00 tot 22.00 uur.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...
Captcha

Gerelateerde Vacatures

25 januari 2023
Bestuurslid stichting Move (4 u/m)   Utrecht, Nederland
24 januari 2023
10 januari 2023

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/