VONQ
Gepubliceerd
15 juni 2022
Locatie
Rotterdam, Nederland
Categorie
Soort Dienstverband
Tijd per week
36-40
Opleidingsniveau
hbo

Omschrijving

Kwaliteitsmedewerker Inburgering 010

Jouw functie

Ben jij die senior met oog voor excellente dienstverlening en kennis van de inburgeringsstelsels?

Als Kwaliteitsmedewerker Inburgering 010 bewaak je de kwaliteit en zorg je voor het verbeteren van de werkprocessen die samenhangen met de uitvoering van de diverse Inburgeringsstelsels. Je adviseert en coacht medewerkers bij hun begeleiding van inburgeraars. Binnen Inburgering010 onderhoud je nauw contact met de collega’s van het Kwaliteitsteam Taal & Inburgering en binnen de Rotterdamse Aanpak Inburgering werk je samen met Kwaliteitsmedewerkers van Werk & Inkomen en het Jongerenloket over onder meer casuïstiek en werkinstructies.

Het team Inburgering 010 voert de volgende taken uit:

 • Monitoring en handhaving van inburgeraars onder de oude Wetten inburgering;
 • De ELIP (Einde Lening Inburgeringplichtig) aanpak binnen het vorige inburgeringsstelsel;
 • Monitoring op de tekensessies en de administratieve verwerking van de Participatieverklaringstrajecten (PVT);
 • De begeleiding van gezinsmigranten binnen de huidige Inburgeringswet;
 • De stedelijke loketfunctie Inburgering;
 • Het Kwaliteitsconvenant tussen taalaanbieders, Blik op Werk en de gemeente Rotterdam.

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als Kwaliteitsmedewerker zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor het controleren en fiatteren van besluiten van de inburgeringsconsulenten over de diverse doelgroepen;
 • Je draagt zorg voor de deskundigheidsbevordering door de inburgeringsconsulenten te adviseren, instrueren en te coachen op het terrein van wetgeving, vakinhoudelijke aspecten, houding en vaardigheden;
 • Je leidt de implementatie van vakinhoudelijke veranderingen in goede banen en evalueert deze;
 • Je voert periodieke kwaliteitscontroles uit op recht- en doelmatigheid van de door de inburgeringsconsulenten geleverde dienstverlening en gaat creatief en oplossingsgericht om met de dossier;
 • Je weet inburgeringsconsulenten te motiveren en stimuleren, maar bent ook in staat deze aan te spreken op hun output en gedrag;
 • Je staat stevig in de schoenen bij weerstand tegen veranderingen/nieuw beleid en kan omgaan met het spanningsveld, dat kan ontstaan tussen de rol van mentor en toetser/controle;
 • Je coördineert, in afstemming met de teamleider en senior collega’s, casus overleggen;
 • Je adviseert en ondersteunt het lijnmanagement, signaleert bij oneffenheden in de uitvoering van wet en beleid en doet zo mogelijk concrete voorstellen voor verbetering van de werkprocessen en dienstverlening;
 • Je maakt rapportages op o.b.v. onderzoek en analyses voor het management, de afdeling en Beleid;
 • Je bent een inhoudelijk vraagbaak voor de medewerkers;
 • Je zoekt proactief het contact op met interne en externe organisatie die bij het proces van het team betrokken zijn of raken;
 • Je onderhandelt met taalaanbieders en koopt taaltrajecten in voor ingeburgerden.

Jouw profiel

 • HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar ervaring/kennis van de Wet inburgering, de huidige inburgeringsmarkt, de werkwijze van DUO en Blik op Werk en/of aanvullende opleiding;
 • Enige jaren ervaring in coaching en begeleiding van medewerkers;
 • Ervaring met geautomatiseerde applicaties en systemen is een pre (KIC, DUO Portal Inburgering, RMW, PIV, IW3).

Competenties

De kwaliteitsmedewerker moet onder meer de volgende competenties in huis hebben:

 • Innovatief vermogen;
 • Adviseren;
 • Overtuigingskracht;
 • Cultuursensitief;
 • Helicopterview;
 • Verbindend;
 • Onderhandelaar.

De afdeling

De afdeling Participatie en Stedelijke Zorg zorgt ervoor dat kwetsbare Rotterdammers de regie op hun eigen leven terug kunnen pakken, waardoor ze weer kunnen meedoen in de stad omdat ze een dak boven het hoofd hebben en een vast inkomen. Participatie en Stedelijke Zorg doet dit door, daar waar mogelijk, integraal naar de kwetsbare Rotterdammers te kijken vanuit de verschillende wetten en gemeentelijke taken die worden uitgevoerd. De afdeling heeft kennis van en ervaring met kwetsbare Rotterdammers zoals dak- en thuislozen, mensen met OGGZ-problematiek, nieuwkomers, ex-gedetineerden en slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel.

Het team Statushouders en Vreemdelingen is het loket voor statushouders en vluchtelingen in Rotterdam. Het subteam "Inburgering 010" is opgericht om de taken van inburgering (binnen de huidige en de voormalige Inburgeringswetten) onder te brengen. Naast de inburgering van nieuwkomers, monitort het team de kwaliteit van NT2-taalaanbieders binnen het zogenaamde Kwaliteitsconvenant en voert het de tekensessies uit van de Participatieverklaringstrajecten. Met ingang van 2022 is het team ook verantwoordelijk voor de monitoring op de taalvoortgang van inburgeringsplichtige gezinsmigranten

De organisatie

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.

Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke partners.

Ons aanbod

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar. Afhankelijk van diverse ontwikkelingen bestaat er de mogelijkheid tot verlenging.

Een salaris dat past bij wie je bent en wat je kunt. Afhankelijk van onder andere jouw ervaring maximaal € 4.671 (schaal 10) op basis van een 36-urige werkweek.

En verder goede arbeidsvoorwaarden, o.a.:

 • Uitstekende verlofregelingen;
 • Ruimte om flexibel te werken en thuis te werken;
 • Een ABP-keuzepensioen.

Heb je interesse?

Je kunt je inhoudelijke vragen stellen én je sollicitatie richten aan Cindy van der Staaij, coördinator, te bereiken via tel. 06-23896528.

Heb je vragen die betrekking hebben op de sollicitatieprocedure, dan kun je contact opnemen met Gonda Engel, recruiter, via hj.engel@rotterdam.nl

Belangstellenden die na de reactietermijn reageren, kunnen helaas niet meer in de selectieprocedure worden meegenomen.

Tot slot kunnen er voorafgaand aan een arbeidsvoorwaardengesprek referenties worden ingewonnen.

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/