SMA Vormingscentrum
Gepubliceerd
15 juni 2022
Locatie
nvt, Nederland
Categorie
Default  
Soort Dienstverband
N.v.t.  

Omschrijving

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) zoekt mensen om als veldwerkers in Afrika aan de slag te gaan

Wij bieden : een uitgebreid kennismaking en voorbereidingstraject en uitzending met begeleiding.

Wij zoeken : sterk gemotiveerde mensen die zich willen inzetten om het leven te delen met Afrikanen in een gemarginaliseerde situatie. Mensen met een katholieke of christelijke levensovertuiging, een goed gezondheid, flexibiliteit, goede sociale vaardigheden, een afgeronde opleiding en de bereidheid om vier jaar uitgezonden te worden.

Wij werken: daar waar we nodig zijn, in vluchtelingenkampen , op het platteland, met mensen met een beperking, ouderen, straatkinderen, etc. In Ghana, Tanzania en Liberia.

Gaat jouw hart hier sneller van kloppen? Neem dan contact op met het SMA Vormingscentrum : vc@sma-nederland.nl of bel 020- 773 9649 of kijk op www.sma-nederland.nl en vraag de brochure aan. Reacties voor 15 juli 2022.

De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën (SMA) zoekt actief naar hedendaagse vormen van missie door te werken aan gerechtigheid, de dialoog aan te gaan met respect voor de eigenheid van culturen en mensen te ondersteunen in hun strijd voor betere levensomstandigheden. Zij weet zich daarbij geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Immers hij toont ons hoe het begaan zijn van God met deze wereld gestalte kan krijgen.

Missionair werk betekent dus partij kiezen: aan de kant gaan staan van mensen die in de huidige samenleving niet meetellen. Dit werken aan gerechtigheid is eigenlijk voor ieder mens een opdracht.
Wij zoeken mensen die zich voor een periode van vier jaren willen laten uitzenden naar Afrika (Ghana, Tanzania, Liberia) om zich in te zetten als missionair veldwerker. De uitzendingen vinden plaats binnen kleinschalige projecten op basis van solidariteit met kansarmen.
Het SMA-Vormingscentrum is een plek waar mensen zich kunnen voorbereiden op dit hedendaagse missionaire veldwerk. Zij richt zich tijdens die voorbereiding in het bijzonder op Afrika en de Afrikanen. En met name die Afrikanen voor wie een menswaardig bestaan in het gedrang is. De doelstelling van het Vormingscentrum is een missionaire groep mensen te vormen die als lid van de SMA zowel in de derde wereld als in Nederland inzetbaar zijn.
Na terugkeer vraagt de SMA je om met de in Afrika opgedane ervaringen te werken aan een rechtvaardigere samenleving in Nederland en je in te zetten voor missionaire bewustwording. Onder andere door het creëren van een grotere bewustwording van verhoudingen in de wereld en meer correcte houding ten opzichte van Afrikanen in onze samenleving

Toepassen
Bestanden hier plaatsen bestand ...

Gerelateerde Vacatures

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer

Lees je bewust via onze wekelijkse nieuwsbrief

Weet je zeker dat je dit bestand wilt verwijderen?
/