Japan biedt ontwikkelingslanden klimaathulp

28-01-2008
Door: Vice Versa, EvH

De Japanse hulp wordt besteed aan technologische samenwerking om de uitstoot van broeikasgassen in ontwikkelingslanden te beperken, onder meer door te investeren in zonne-energie. Ook gaat er geld van dit zogeheten 'Cool Earth Partnership' naar projecten die de gevolgen van de opwarming van de aarde in die landen moeten tegengaan.

Japan, een van 's werelds grootste uitstoters van broeikasgas, gaat ook 30 miljard dollar investeren om de eigen economie energiezuiniger te maken. Het land is deze zomer voorzitter van de G8 en wil die bijeenkomst aangrijpen om verdergaande internationale afspraken te maken over het terugdringen van broeikasgassen. In december, tijdens de VN-klimaattop op Bali, wees Japan een Europees voorstel voor verdergaande vermindering van emissies nog van de hand.

Reacties