Japan besluit klimaatakkoord van Kyoto te ratificeren

05-11-2001
Door: OneWorld Redactie
Bron: onzeWereld

De Japanse Milieuminister, Yoriko Kawaguchi, maakt de beslissing van Tokyo maandag bekend tijdens een bezoek aan Washington. Kawaguchi zal proberen om de VS over te halen om eveneens het Kyoto-protocol te ratificeren.

De definitieve deelname van Japan zal de VS verder isoleren.

De Amerikaanse president George W. Bush wil echter niet meewerken aan de internationale klimaatovereenkomst. Volgens de president zou de reductie van de uitstoot van broeikasgassen een negatief effect hebben op de Amerikaanse economie.

De Japanse zakenkringen waren terughoudend omtrent de ratificatie van het Kyoto-protocol zonder instemming van de VS. Zij vrezen dat de concurrentiepositie van Japan daardoor zal verslechteren.

Anderzijds was Tokyo bij niet-ratificeren bezorgd over een mogelijke boycot van Japanse producten in Europa en in andere landen die het klimaatverdrag wel steunen, zo melden bronnen binnen de Japanse regering.

Tokyo wil wel dat er duidelijke afspraken komen over de regels tot naleving van het akkoord, zo meldt het Japanse persbureau Kyodo op basis van regeringsbronnen. Japan probeert het Kyoto-verdrag halverwege 2002 formeel te ratificeren, nadat het parlement toestemming heeft gegeven.

De documenten die ter ratificatie worden voorgelegd staan momenteel ter discussie op de klimaattop in het Marokkaanse Marrakesh.

Het Kyoto-protocol bepaalt met hoeveel procent industrielanden tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide moeten terugdringen.

Voor Nederland geldt een reductie van 6 procent ten opzichte van het niveau van 1990. De gemiddelde reductie van alle betrokken landen is 5,2 procent.

Het protocol is pas definitief van kracht als minimaal 55 landen die gezamenlijk 55 procent van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen, ratificeren. Japan, Rusland, de Europese Unie en een aantal Oost-Europese landen komen samen tot die 55 procent, zelfs zonder Washington.

website voor klimaatconferentie Marrakesh

Reacties